View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings571
49.0% Translate
Words4815
52.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 69.7% 76.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Resolve "Creating default object from empty value" warnings 33036153cb
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/sk_SK/manager.po
When User Action Detail Object
9 hours ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
15 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
<Strong>Poznámka:</strong> E-mailové pozvanie pre recenzenta bude obsahovať špeciálne URL, ktoré dovedie pozvaných recenzentov priamo na Recenznú stránku k danému príspevku (s prístupom na akékoľvek ďalšie stránky normálne vyžadujúce prihlásenie). Z bezpečnostných dôvodov nemôžu editori pri tomto nastavení pozmeniť e-mailové adresy alebo pridať CC alebo BCC predtým, ako pošlú recenzentom pozvanie.
16 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Umožniť prístup recenzentovi na-jedno-kliknutie
21 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Prístup pre recenzenta
yesterday None Committed changes Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Recenzenti budú mať prístup k súboru s príspevkom len potom, čo odsúhlasia, že spracujú jeho recenziu.
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Obmedzte prístup k súborom
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Editor bude hodnotiť recenzentov na päťstupňovej škále kvality pre každú recenziu.
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Obvyklé povolené časové obdobie pre spracovanie recenzií
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Anonymná recenzia
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 571 4815 31675
Translated 49.0% 280 2526 16378
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 19 148

Last activity

Last change Oct. 29, 2020, 2:02 p.m.
Last author Miroslav Chladný

Activity in last 30 days

Activity in last year