View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings571
100.0% Translate
Words4815
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% Translate
importexport-medra 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Resolve "Creating default object from empty value" warnings 33036153cb
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/sv_SE/manager.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
6 months ago bsvvi Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Artiklarnas upphovsrätts- och licensinformation har ändraåterställts.
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
6 months ago bsvvi Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
För att skicka e-postmeddelanden som inte kan levereras till en bounce-adress måste sidadministratören aktivera <code>allow_envelope_sender</code> i OJS konfigureringsfil. Ytterligare serverkonfigurering kan komma att bli nödvändiga för att stödja den här funktionaliteten (något som inte alla servrar tillåter, se OJS-dokumentationen för information.).
8 months ago admin Committed changes Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
8 months ago mannemark Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Artiklarnas upphovsrätts- och licensinformation har ändrats.
8 months ago mannemark Suggestion added Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Permanent radering av upphovsrätts- och licensinformation för alla publicerade artiklar, vilket återställer dem till tidskriftens nuvarande default-inställningar. I vissa fall kan det vara juridiskt otillåtet att återlicensiera verk som tidigare publicerats under en annan licens. Var aktsam vid användning av detta verktyg och rådfråga juridisk expertis om du är osäker på vilka rättigheter du har till det publicerade materialet.
8 months ago mannemark Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Permanent radering av upphovsrätts- och licensinformation för alla publicerade artiklar, vilket återställer dem till tidskriftens nuvarande default-inställningar. I vissa fall kan det vara juridiskt otillåtet att återlicensiera verk som tidigare publicerats under en annan licens. Var aktsam vid användning av detta verktyg och uppsök juridisk expertis om du är osäker på vilka rättigheter du har till det publicerade materialet.
8 months ago mannemark Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Är du säker på att du vill återställa villkorsinformation som redan är kopplade till artiklar? Åtgärden kan inte ångras.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 571 4815 31675
Translated 100.0% 571 4815 31675
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2020, 12:14 p.m.
Last author Viveka Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year