View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings564
100.0% Translate
Words4790
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 91.7% 77.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.5% 99.7% 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 97.0% 96.7% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Catalan) 594323dd6b
jordi authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/sv_SE/manager.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Föreningsprenumeranters medlemsskap kommer att synas under Policyer i Om Tidskriften. Donationslänkarna kommer att synas ovanför sökrutan i högermenyn.
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Åtminstone en sektion måste vara aktiv. Gå till Arbetsflöde under Inställningar för att inaktivera alla bidrag till denna tidskrift.
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Valideringen misslyckades.
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Valideringens lyckades!
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Tidskriften tar inte emot bidrag för tillfället. Gå till inställningar för arbetsflöde för att öppna för bidrag.
2 months ago bsvvi Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Permanent radering av upphovsrätts- och licensinformation för alla publicerade artiklar, vilket återställer dem till tidskriftens nuvarande default-standardinställningar. I vissa fall kan det vara juridiskt otillåtet att återlicensieratilldela ett verk en annan licens än den som verk somet tidigare har publicerats under en annan licens. Var aktsam. Var försiktig vid användning av detta verktyg och rådfråga juridisk expertis om du är osäker på vilka rättigheter du har till det publicerade materialeartiklarna som har publicerats i din tidskrift.
2 months ago bsvvi Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Permanent radering av upphovsrätts- och licensinformation för alla publicerade artiklar, vilket återställer dem till tidskriftens nuvarande default-inställningar. I vissa fall kan det vara juridiskt otillåtet att återlicensiera verk som tidigare publicerats under en annan licens. Var aktsam vid användning av detta verktyg och uppsökrådfråga juridisk expertis om du är osäker på vilka rättigheter du har till det publicerade materialet.
2 months ago bsvvi Translation changed Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Förhindra användare att skicka in nya bidrag till tidskriften. Bidrag kan avaktiveras för enskilda tidskriftssektioner på sidan <a href="{$url}">tidskriftssektion</a>.
2 months ago bsvvi New translation Open Journal Systems/manager - Swedish (sv_SE)
Förhindra användare att skicka in nya bidrag till tidskriften. Bidrag kan avaktiveras för enskilda tidskriftssektioner på sidan <a href="{$url}">tidskriftssektion</a>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 564 4790 31550
Translated 100.0% 564 4790 31550
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 14, 2020, 9:35 a.m.
Last author Viveka Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year