View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings566
3.2% Translate
Words4832
4.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
locale 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
submission 36.0% 33.2% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 19.5% 19.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% Translate
reports-articles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 44.8% 61.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
emails 1.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #3154 from AndrewGearhart/main 13dd5ad34e
admin authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/uz_UZ@latin/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
2 months ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
OJS foydalanuvchilarga bir nechta qo'llab-quvvatlanadigan tillarda taqdim etilishi mumkin. Shuningdek, OJS ko'p tilli tizim sifatida ishlashi mumkin, bu foydalanuvchilarga har bir sahifadagi tillar o'rtasida almashinish imkoniyatini beradi va ba'zi ma'lumotlarni bir nechta qo'shimcha tillarga kiritish imkonini beradi. <br /> <br/> Agar OJS tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan til bo'lsa. quyida ko'rsatilmagan, sayt ma'muridan tilni sayt ma'muriyati interfeysidan o'rnatishni so'rang. Yangi tillarga ko'mak qo'shish bo'yicha ko'rsatmalar uchun OJS hujjatlariga murojaat qiling.
2 months ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/manager - Uzbek (uz_UZ@latin)
Bu ushbu til uchun jurnalga tegishli bo'lgan har qanday mahalliy jurnal sozlamalarini almashtiradi
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 566 4832 31814
Translated 3.2% 18 223 1381
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 29, 2021, 2:31 p.m.
Last author Mironshoh Sattorov

Activity in last 30 days

Activity in last year