View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings3
100.0% Translate
Words94
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.4% 99.5% 0.0% 0.2% 0.6% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 98.3% 98.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 087d01a190
Satuh1 authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/paymethod/paypal/locale/*/emails.po
Monolingual base language fileplugins/paymethod/paypal/locale/en_US/emails.po
Translation file plugins/paymethod/paypal/locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
10 months ago None Committed changes Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
10 months ago open2source New translation Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Ten wzór emaila służy do powiadomienia pierwszego kontaktu czasopisma, że zauważono podejrzaną działalność we wtyczce PayPal, która wymaga manualnej interwencji.
10 months ago open2source New translation Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Open Journal System napotkał się na niespotykaną aktywność w odniesieniu do płatności PayPal dla czasopisma {$contextName}. Ta aktywność może wymagać dalszego prześledzenia lub interwencji manualnej.<br />
<br />
Ten email został wysłany automatycznie przez wtyczkę PayPal Open Journal Systems.<br />
<br />
Pełna informacja o żądaniu:<br />
{$postInfo}<br />
<br />
Dodatkowe informacje (jeśli dostarczono):<br />
{$additionalInfo}<br />
<br />
Vars serweru:<br />
{$serverVars}<br />
10 months ago open2source New contributor Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
a year ago None New string to translate Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 94 681
Translated 100.0% 3 94 681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 29, 2020, 10:33 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year