View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings3
100.0% Translate
Words94
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 49.0% 52.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
emails 69.7% 76.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Resolve "Creating default object from empty value" warnings 33036153cb
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/paymethod/paypal/locale/*/emails.po
Monolingual base language fileplugins/paymethod/paypal/locale/en_US/emails.po
Translation file plugins/paymethod/paypal/locale/sk_SK/emails.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
2 weeks ago bacil2 New translation Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
Táto e-mailová šablóna slúži k upozorneniu primárneho kontaktu časopisu, že sa zásuvný modul PayPal stretol s podozrivou aktivitou alebo činnosťou vyžadujúcou manuálny zásah.
2 weeks ago bacil2 New translation Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
OJS zaznamenal neobvyklú aktivitu v súvislosti s podporou plateb cez PayPal pre časopis {$contextName}. Táto aktivita môže vyžadovať ďalšiu kontrolu alebo ručný zásah.<br />
<br />
Tento email bol vygenerovaný OJS pluginom pre PayPal.<br />
<br />
Kompletné informácie k požiadavku:<br />
{$postInfo}<br />
<br />
Doplnkové informácie (ak boli uvedené):<br />
{$additionalInfo}<br />
<br />
Premenné serveru:<br />
{$serverVars}<br />
2 weeks ago bacil2 New translation Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
Neobvyklá PayPal aktivita
2 weeks ago bacil2 New string to translate Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
2 weeks ago bacil2 Committed changes Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
2 weeks ago bacil2 Resource update Open Journal Systems/paymethod-paypal-emails - Slovak (sk_SK)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 94 681
Translated 100.0% 3 94 681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 1:21 p.m.
Last author Miroslav Chladný

Activity in last 30 days

Activity in last year