View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings59
100.0% Translate
Words616
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 66.7% 9.5% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.1% 98.6% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.6% 82.3% 0.2% 5.7% 0.2% 0.0% Translate
manager 72.7% 70.4% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.8% 0.6% 26.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#2580 Fix moved GeoLocationTool again d42395d1ec
admin authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/pubIds/doi/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/pubIds/doi/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/pubIds/doi/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
element
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Szpalta: {$galleyLabel}
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
DOI nie zostało przydzielone do tej publikacji.
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Numer DOI dla tej publikacji to {$doi}.
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
DOI musi rozpoczynać się od {$doiPrefix}.
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Nie można wygenerować DOI ponieważ brakuje danych do jednego z elementów. Być może należ← przydzielić artykuł do wydania, ustawić ID wydawcy lub wprowadzić numery stron?.
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Nie można wygenerować DOI ponieważ brakuje danych do jednego z elementów. Być może należ← przydzielić artykuł do wydania, ustawić ID wydawcy lub wprowadzić numery stron?
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Nie możesz wygenerować DOI dopóki publikacja nie jest przydzielona do wydania.
a month ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-doi - Polish (pl_PL)
Przydziel
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 616 3606
Translated 100.0% 59 616 3606
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 15, 2020, 9:29 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year