View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings65
100.0% Translate
Words584
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 92.0% 95.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 72.6% 75.6% 25.6% 17.3% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 97.9% 98.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Icelandic) b49bf07af9
kolla@probus.is authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/pubIds/urn/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/pubIds/urn/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/pubIds/urn/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
ResolverProgram rozpoznawania URL
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
Sufiks URN może przyjąć dowolną formę, ale musi być unikalny wśród opublikowanych obiektów z przypisanym tym samym prefiksem URN.:
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
Skonfiguruj wtyczkę, aby zarządzać i korzystać z URN w OJS.:
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
Korekta: {$galleyLabel}
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
Pozycja
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
URN nie zostało przypisane do tej publikacji.
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
URN dla tej publikacji to {$urn}.
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
URN musi zaczynać się {$urnPrefix}.
a year ago open2source New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Polish (pl_PL)
Nie możesz wygenerować URN, ponieważ przynajmniej jedna część wzoru URN ma brakujące dane. Spróbuj przypisać publikację do numery, ustalić ID wydawcy lub wprowadzić numery stron.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 65 584 3429
Translated 100.0% 65 584 3429
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 11:34 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year