View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings100
100.0% Translate
Words788
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Icelandic) b21967ef61
emma authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/cs_CZ/submission.po
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Není naplánovanýáno vydání
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Podrobnosti publikaceo zveřejnění pro verzi {$version}
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Opravdu nechcete, aby to bylo ukončit zveřejněnoí?
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
NepublikovatUkončit zveřejnění
8 months ago None Committed changes Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Jakmile bude taento licencečlánek zveřejněna, bude licence automaticky nastavena na <a href='{$licenseUrl}' target='_blank'> {$licenseName} </a>.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Před zveřejněním musí být příspěvek ve fázi Redakční úpravaCopyediting nebo Produkce.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Všechny požadavky na zveřejnění byly splněny. Toto bude okamžitě zveřejněno v čísle {$issue}. Opravdu si to přejete publikovat?
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/submission - Czech (cs_CZ)
Sazebnice tohoto příspěvku nelze upravovat, protože již byly publikovány.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 788 5357
Translated 100.0% 100 788 5357
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 3, 2021, 7:56 a.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year