View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings31
100.0% Translate
Words517
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
emails 92.4% 90.0% 3.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #1031 from henriqueramos/implementation_4622 d9cb9f0a6
admin authored 4 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/ca_ES/admin.po
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
5 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
Seleccioneu les editorials allotjades que haurien de poder enviar correus electrònics massius. Quan s'activa aquesta característica, l'administrador/a de l'editorial pot enviar un correu electrònic a tots els usuaris/àries que hi estan registrats.<br><br>Un mal ús d'aquesta funcionalitat podria violar les lleis en contra del correu brossa en algunes jurisdiccions, cosa que provocaria que els correus electrònics procedents del vostre servidor fossin bloquejats. Demaneu consell tècnic abans d'activar aquesta característica i considereu consultar-ho amb els administradors/ores de les editorials per assegurar-vos que s'utilitza correctament.<br><br>Es poden activar més restriccions en aquesta funcionalitat per a cada revistaeditorial a través de l'assistent de configuració den el llistat de <a href="{$hostedContextsUrl}">editorials allotjades</a>.
10 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
10 months ago jordi New translation Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
S'ha desactivat la funcionalitat de correus electrònics en aquesta editorial. Per tornar-la a activar aneu a <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Configuració del lloc</a>.
10 months ago jordi New translation Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
L'administrador/a de l'editorial no podrà enviar correus electrònics massius a cap dels rols seleccionats a sota. Feu servir aquesta configuració per limitar l'abús de la funcionalitat de notificació per correu electrònic. Per exemple, podria ser més segur deshabilitar els correus electrònics massius per a lectors/ores, autors/ores o altres grups que tinguin molts usuaris/àries i que no hagin donat el consentiment per rebre aquest tipus de correus electrònics.<br><br>La funcionalitat per enviar correus electrònics massius es pot desactivar completament en aquesta editorial a <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Configuració del lloc</a>.
10 months ago jordi New translation Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
Seleccioneu les editorials allotjades que haurien de poder enviar correus electrònics massius. Quan s'activa aquesta característica, l'administrador/a de l'editorial pot enviar un correu electrònic a tots els usuaris/àries que hi estan registrats.<br><br>Un mal ús d'aquesta funcionalitat podria violar les lleis en contra del correu brossa en algunes jurisdiccions, cosa que provocaria que els correus electrònics procedents del vostre servidor fossin bloquejats. Demaneu consell tècnic abans d'activar aquesta característica i considereu consultar-ho amb els administradors/ores de les editorials per assegurar-vos que s'utilitza correctament.<br><br>Es poden activar més restriccions en aquesta funcionalitat per a cada revista a través de l'assistent de configuració del llistat de <a href="{$hostedContextsUrl}">editorials allotjades</a>.
10 months ago jordi New translation Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
La configuració regional principal ha de ser compatible amb les configuracions regionals de l'editorial.
11 months ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
11 months ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
11 months ago None New source string Open Monograph Press/admin - Catalan (ca_ES)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 517 3210
Translated 100.0% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 3, 2021, 10:45 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year