View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings31
100.0% Translate
Words517
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
emails 93.2% 94.1% 2.3% 46.2% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.6% 97.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Update minified JS 39da987c3
admin authored 25 minutes ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/fi_FI/admin.po
When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
9 months ago ajnyga New translation Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
Massasähköpostit on poistettu käytöstä tämän julkaisijan sivustolla. Ota toiminto käyttöön kohdasta <a href="{$siteSettingsUrl}">Ylläpito > Sivuston asetukset</a>.
9 months ago ajnyga New translation Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
Julkaisijan sivuston hallinnoija ei pysty lähettämään massasähköposteja alla valituille rooleille. Tätä asetusta voi käyttää massasähköpostien väärinkäytösten rajoittamiseen. Esimerkiksi, voi olla kannattavaa rajoittaa lukijoille, kirjoittajille tai muille suurille käyttäjäryhmille lähetettäviä viestejä, jos he eivät ole antaneet lupaa sellaisten lähettämiseen.<br><br>Massasähköpostit voi ottaa kokonaan pois käytöstä kohdasta <a href="{$siteSettingsUrl}">Ylläpito > Sivuston asetukset</a>.
9 months ago ajnyga New translation Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
Valitse ne julkaisijoiden sivustot, joiden sallitaan lähettää massasähköposteja. Kun tämä ominaisuus on päällä, julkaisijan sivuston hallinnoija pystyy lähettämään sähköpostin kaikille sivustolleen rekisteröityneille käyttäjille.<br><br>Ominaisuuden väärinkäyttö voi rikkoa massasähköposteja koskevaa lainsäädäntöä ja voi edesauttaa sähköpostipalvelimelta lähtevien viestien päätymistä roskapostiksi. Ennen ominaisuuden käyttöönottoa kysy tarvittaessa neuvoa tekniseltä asiantuntijalta ja keskustele ominaisuuden oikeaoppisesta käytöstä sivustosi julkaisijoiden kanssa. <br><br>Ominaisuuden käyttöä voi rajoittaa tarkemmin julkaisijan sivuston asetuksista, joihin pääset <a href="{$hostedContextsUrl}">julkaisijoiden sivustojen listauksesta</a>.
9 months ago ajnyga New translation Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
Pääasiallisen kielen tulee olla yksi julkaisijan sivuston käyttämistä kielistä.
11 months ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
11 months ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Finnish (fi_FI)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 517 3210
Translated 100.0% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 7, 2021, 7:29 p.m.
Last author Antti-Jussi Nygård

Activity in last 30 days

Activity in last year