View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
96.9% Translate
Words529
97.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.7% 94.7% 0.7% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 81.7% 73.8% 8.5% 12.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #1146 from NateWr/i6126_editorial_reminder db8904cd2
Nate Wright authored 23 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/mk_MK/admin.po
When User Action Detail Object
2 months ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
2 months ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago tfildishevska New translation Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
Функцијата за испраќање е-пошта во големи количини е оневозможена за ова издание. Овозможете ја оваа функција преку <a href="{$siteSettingsUrl}">Администратор > Поставки на веб-страницата</a>.
a year ago tfildishevska New translation Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
Менаџерот на изданието нема да може да испраќа е-пошта во големи количини до било која од избраните улоги подолу. Користете ја оваа поставка за да ја ограничите злоупотребата на функцијата за известувања преку е-пошта. На пример, можно е да биде побезбедно да оневозможите испраќање на е-пошта во големи количини до читатели, автори, или други големи групи на корисници кои не се согласиле да примаат таква е-пошта.<br><br>Функцијата за испраќање е-пошта во големи количини за ова издание може да биде целосно оневозможена преку <a href="{$siteSettingsUrl}">Администратор > Поставки на веб-страницата</a>.
a year ago tfildishevska New translation Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
Изберете ги хостираните изданија на кои треба да им биде дозволено да испраќаат и-меил во големи количини. Кога е овозможена оваа функција, менаџерот на изданието ќе може да испраќа и-меил до сите корисници регистрирани на нивното издание.<br><br>Злоупотреба на оваа функција како би се испраќала непосакувана е-пошта може да ги прекрши анти-спам законите во некои подрачја и може да доведе до блокирање на е-поштата од вашиот сервер како спам. Побарајте техничко мислење пред да ја овозможите оваа функција и размислете за консултација до менџери на изданија за да се уверите дека е правилно користена. <br><br>Дополнителни ограничувања на оваа функција може да бидат овозможени за секое издание со посета на неговиот волшебник за поставки во листата со <a href="{$hostedContextsUrl}">Хостирани изданија</a>.
a year ago tfildishevska New translation Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
Главниот локал мора да биде еден од поддржаните локали на изданието.
a year ago tfildishevska New contributor Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Macedonian (mk_MK)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 529 3283
Translated 96.9% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 5, 2021, 1:15 p.m.
Last author Teodora Fildishevska

Activity in last 30 days

Activity in last year