View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings27
100.0% Translate
Words317
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) cb388e4bb
nef authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
9 days ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
4 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
<h4>ZWRÓĆ UWAGĘ!</div>
<p> System mógł automatycznie nadpisać plik konfiguracji. Aby zastosować zmiany musisz otworzyć <tt>config.inc.php</tt> w odpowiednim edytorze tekstu i zasątpić jego zawartość tekstem pola poniżej. </p>
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
Dodaj wydawnictwo
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
Opis wydawnictwa
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
{$name} zostało pomyślnie edytowane.
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
{$name}zostało pomyślnie utworzone.
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
Wybrana ścieżka jest już używana przez inne wydawnictwo.
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
Ścieżka może zawierać tylko litery, liczby oraz znaki _ i -. Musi zaczynać i kończyć się literą lub liczbą.
4 months ago open2source New translation Open Monograph Press/admin - Polish (pl_PL)
Ścieżka jest wymagana.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 27 317 1922
Translated 100.0% 27 317 1922
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2020, 10:30 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year