View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings31
100.0% Translate
Words517
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 50.0% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% Translate
manager 61.0% 49.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 91.5% 70.4% 0.0% 0.4% 2.3% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7333 Remove PressSettingsDAO; remove old upgrade code 3a3d2d342
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/sv_SE/admin.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
6 months ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Massutskicksfunktionen har avaktiverats för denna press. Aktivera funktionen under <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin >Webbplatsinställningar</a>.
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Massutskicksfunktionen har avaktiverats för denna press. Aktivera funktionen under
6 months ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Pressansvarig kommer inte kunna göra massutskick till någon av rollerna nedan. Använd denna inställning för att begränsa eventuellt missbruk av massutskicksfunktionen. Det kan exempelvis vara säkrare att stänga av massutskick till läsare, författare, eller andra stora grupper som inte har medgivit samtycke att ta emot sådana utskick.<br><br>Massutskicksfunktionen kan avaktiveras helt för denna press under <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin >Site SettWebbplatsinställningsar</a>.
6 months ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Pressansvarig kommer inte kunna göra massutskick till någon av rollerna nedan. Använd denna inställning för att begränsa eventuellt missbruk av massutskicksfunktionen. Det kan exempelvis vara säkrare att stänga av massutskick till läsare, författare, eller andra stora grupper som inte har medgivit samtycke att ta emot sådana utskick.<br><br>Massutskicksfunktionen kan avaktiveras helt för denna press under <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin >Site Settings</a>.
6 months ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Pressansvarig kommer inte kunna göra massutskick till någon av rollerna nedan. Använd denna inställning för att begränsa eventuellt missbruk av massutskicksfunktionen. Det kan exempelvis vara säkrare att stänga av massutskick till läsare, författare, eller andra stora grupper som inte har medgivit samtycke att ta emot sådana utskick.<br><br>Massutskicksfunktionen kan avaktiveras helt för denna press under
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Pressansvarig kommer inte kunna göra massutskick till någon av rollerna nedan. Använd denna inställning för att begränsa eventuellt missbruk av massutskicksfunktionen. Det kan exempelvis vara säkrare att
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Välj vilka pressar som ska ges tillstånd att göra massutskick av e-post. Funktionen gör pressansvarig möjlighet att skicka e-post till alla registrerade användare vid respektive press.<br><br>Missbruk av denna funktion kan innebära brott mot anti-spam-lagstiftning i vissa jurisdiktioner och kan resultera i att er servers e-post blir blockerad som spam. Sök teknisk rådgivning och kontakta de pressansvariga för att se till att funktionen används korrekt innan den aktiveras.<br><br>Ytterligare restriktioner för denna funktion kan aktiveras för varje press genom att gå till dess inställningsguide i listan över <a href="{$hostedContextsUrl}">Pressar på den här webbplatsen</a>.
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Det primära språket måste vara ett av språken som stöds av pressen.
8 months ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 517 3210
Translated 100.0% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 11, 2021, 8:36 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year