View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings31
100.0% Translate
Words517
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) 520522853
kissfjazmin authored 17 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/tr_TR/admin.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Toplu e-posta göndermesine izin verilmesi gereken barındırılan yayınevlerini seçin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir yayınevi yöneticisi, yayınevine kayıtlı tüm kullanıcılara bir e-posta gönderebilecektir. <br> <br> İBu özelliğin istenmeyen e-posta göndermek için bu özelliğin kötüye kullanılması, bazı hükümetlerin istenmeyen posta önleme yasalarını ihlal edebilir ve sunucunuza ait e-postalarının spam olarak engellenmesi ile sonuçlanabilir. Bu özelliği etkinleştirmeden önce teknik tavsiye alın ve uygun şekilde kullanıldığından emin olmak için yayınevi yöneticilerine danışmayı göz önünde bulundurun. <br> <br> Bu özellikle ilgili diğer kısıtlamalar, <a href="{$hostedContextsUrl}">Barındırılan Yayınevleri</a> listesindeki ayarlar sihirbazını ziyaret ederek her bir yayınevi için etkinleştirilebilir.
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Bir başlık gerekli.
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Sitede desteklenecek tüm yerel ayarları seçin. Seçilen yerel ayarlar, sitede barındırılan tüm yayınevleri tarafından kullanılabilecek ve ayrıca her sitenin her sayfasında görünmek için bir dil seçme menüsünde görünecektir (bu, basımayayınevine özel sayfalarda geçersiz kılınabilir). Birden fazla yerel ayar seçilmediyse, dil geçiş menüsü görünmeyecek ve genişletilmiş dil ayarları yayınevlerince kullanılamayacaktır.
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Yayıncılarevleri
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Bu yayınevi için toplu e-posta özelliği devre dışı bırakıldı. Bu özelliği <a href="{$siteSettingsUrl}">Yönetici > Site Ayarları</a> içinde etkinleştirin.
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Bir yayınevi yöneticisi, aşağıda seçilen rollerden hiçbirine toplu e-posta gönderemez. E-posta bildirim özelliğinin kötüye kullanımını sınırlamak için bu ayarı kullanın. Örneğin, okuyuculara, yazarlara veya bu tür e-postaları almaya onay vermeyen diğer büyük kullanıcı gruplarına toplu e-postaları devre dışı bırakmak daha güvenli olabilir. <br> <br> Bu yayınevi için toplu e-posta özelliği <a href="{$siteSettingsUrl}">Yönetici > Site Ayarları</a> bölümünden tamamen devre dışı bırakılabilir.
7 months ago drugurkocak Marked for edit Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
Toplu e-posta göndermesine izin verilmesi gereken barındırılan yayınevlerini seçin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir yayınevi yöneticisi, yayınevine kayıtlı tüm kullanıcılara bir e-posta gönderebilir. <br> <br> İstenmeyen e-posta göndermek için bu özelliğin kötüye kullanılması, bazı hükümetlerin istenmeyen posta önleme yasalarını ihlal edebilir ve sunucunuza ait e-postalarının spam olarak engellenmesi ile sonuçlanabilir. Bu özelliği etkinleştirmeden önce teknik tavsiye alın ve uygun şekilde kullanıldığından emin olmak için yayınevi yöneticilerine danışmayı göz önünde bulundurun. <br> <br> Bu özellikle ilgili diğer kısıtlamalar,  <a href="{$hostedContextsUrl}">Barındırılan Yayınevleri</a>  listesindeki ayarlar sihirbazını ziyaret ederek her bir yayınevi için etkinleştirilebilir.
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
<h4> NOT! </div>
<p> Sistem, yapılandırma dosyasındaki değişiklikleri otomatik olarak kaydedemedi. Yapılandırma değişikliklerinizi uygulamak için <tt> config.inc.php </tt> 'yidosyasını uygun bir metin düzenleyicide açmalı ve içeriğini aşağıdaki metin alanının içeriğiyle değiştirmelisiniz. </p>
7 months ago drugurkocak New translation Open Monograph Press/admin - Turkish (tr_TR)
<h4> NOT! </div>
<p> Sistem, yapılandırma dosyasındaki değişiklikleri otomatik olarak kaydedemedi. Yapılandırma değişikliklerinizi uygulamak için <tt> config.inc.php </tt> 'yi uygun bir metin düzenleyicide açmalı ve içeriğini aşağıdaki metin alanının içeriğiyle değiştirmelisiniz. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 517 3210
Translated 100.0% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 14, 2021, 1:58 p.m.
Last author Uğur Koçak

Activity in last 30 days

Activity in last year