View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words403
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 47.3% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.1% 99.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 98.5% 98.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.8% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
submission 98.4% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 71.4% 69.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) 7d59de43c
nef authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/fi_FI/default.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Kehotamme lukijoita rekisteröitymään palveluun, joka ilmoittaa tämän julkaisijan uusista julkaisuista. Käytä tämän julkaisijan etusivun yläosassa olevaa <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/user/register">Rekisteröidy</a> -linkkiä. Rekisteröitymisen tuloksena lukijalle lähetetään sähköpostitse julkaisijan jokaisen uuden kirjan sisällysluettelo. Tämän palvelun käyttäjälistan avulla painojulkaisija myös kerää tietoa kannattajamääristään ja lukijakunnastaan. Julkaisijan <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/about/submissions#privacyStatement">Tietosuojaseloste</a> takaa, että lukijoiden nimiä ja sähköpostiosoitteita ei käytetä muihin tarkoituksiin.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Suosittelemme, että tutkimuskirjastojen hoitajat listaavat tämän painojulkaisijan kirjastojensa sähköisten painojjulkaisijoiden kokoelmaan. Tämä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä sopii kirjastojen ylläpitämänä myös tiedekuntien jäsenten käyttöön sellaisten painojjulkaisijoiden yhteydessä, joiden julkaisujen toimittamiseen he osallistuvat (ks. <a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Kiinnostaako tähän painoon kirjoittaminenoman käsikirjoituksen lähetys? Suosittelemme, että tutustut <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/about">Tietoa painojulkaisijasta</a> -sivulla painojulkaisijan osastrjojen käytäntöihin sekä <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/about/submissions#authorGuidelines">Kirjoittajan ohjeisiin</a>. Kirjoittajien tulee <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/user/register">rekisteröityä</a> painjulkaisijan sivuston käyttäjäksi ennen käsikirjoituksen lähettämistä tai jo rekisteröidyttyään <a href="{$indexUrl}/index/login">kirjautua sisään</a> aloittaakseen viisivaiheisen prosessin.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Kehotamme lukijoita rekisteröitymään palveluun, joka ilmoittaa tämän painojulkaisijan uusista julkaisuista. Käytä tämän painojulkaisijan etusivun yläosassa olevaa <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/user/register">Rekisteröidy</a> -linkkiä. Rekisteröitymisen tuloksena lukijalle lähetetään sähköpostitse painojulkaisijan jokaisen uuden kirjan sisällysluettelo. Tämän palvelun käyttäjälistan avulla paino myös kerää tietoa kannattajamääristään ja lukijakunnastaan. PainoJulkaisijan <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/about/submissions#privacyStatement">Tietosuojaseloste</a> takaa, että lukijoiden nimiä ja sähköpostiosoitteita ei käytetä muihin tarkoituksiin.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Tämä painojulkaisijan sisällöt ovat välittömästi avoimesti saatavilla noudattaen periaatetta, jonka mukaan tutkimuksen tekeminen vapaasti saatavilla olevaksi suurelle yleisölle tukee suurempaa globaalia tiedonvaihtoa.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
<p>Tämän painojulkaisijan sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän painojulkaisijan tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.</p>
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Teksti noudattaa <a href="{$indexUrl}/{$pressPath}/about/submissions#authorGuidelines" target="_blank">Kirjoittajan ohjeissa</a> mainittuja stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia, jotka löytyvät Tietoa painojulkaisijasta -kohdasta.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Painon tToimittajat
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/default - Finnish (fi_FI)
Painon tToimittaja
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 403 3028
Translated 100.0% 42 403 3028
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 14, 2020, 10:31 a.m.
Last author Antti-Jussi Nygård

Activity in last 30 days

Activity in last year