View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings44
93.2% Translate
Words404
98.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 96.9% 98.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 75.0% 77.8% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 84.4% 59.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.2% 8.4% 10.5% 0.0% 0.0% Translate
manager 92.9% 91.5% 0.7% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) c8c75d806
alfo authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/pl_PL/default.po
When User Action Detail Object
3 months ago None New string to translate Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
3 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
RZ
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzenci zewnętrzni
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzent zewnętrzny
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do włączenia tego wydawnictwa w obręb zasobu elektronicznych wydań. Jednocześnie ten system publikacji w otwartym dostępie jest odpowiedni dla bibliotek, aby mogły zapewnić swoim członkom zespołów stosowanie go dla wydań, nad którymi obecnie pracują (see <a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
a year ago open2source Translation changed Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">O wydanius</a>, sekcję o polityce wydawniczej <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> oraz zakładki Wskazówki dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">zarejestrować się </a> do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się, <a href="{$indexUrl}/index/login"> zalogować się a</a> ,aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia</a> and begin the 5 step process.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">O wydanius</a>, sekcję o polityce wydawniczej <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> oraz zakładki Wskazówki dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">zarejestrować się </a> do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się, <a href="{$indexUrl}/index/login">aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia</a> and begin the 5 step process.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 44 404 2915
Translated 93.2% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2020, 12:39 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year