View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
100.0% Translate
Words399
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.1% 99.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 88.7% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 87.1% 61.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
manager 95.4% 96.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.5% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7333 Remove PressSettingsDAO; remove old upgrade code 3a3d2d342
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/pl_PL/default.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
RZ
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzenci zewnętrzni
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzent zewnętrzny
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do włączenia tego wydawnictwa w obręb zasobu elektronicznych wydań. Jednocześnie ten system publikacji w otwartym dostępie jest odpowiedni dla bibliotek, aby mogły zapewnić swoim członkom zespołów stosowanie go dla wydań, nad którymi obecnie pracują (see <a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
a year ago open2source Translation changed Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">O wydanius</a>, sekcję o polityce wydawniczej <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> oraz zakładki Wskazówki dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">zarejestrować się </a> do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się, <a href="{$indexUrl}/index/login"> zalogować się a</a> ,aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia</a> and begin the 5 step process.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">O wydanius</a>, sekcję o polityce wydawniczej <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> oraz zakładki Wskazówki dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">zarejestrować się </a> do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się, <a href="{$indexUrl}/index/login">aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia</a> and begin the 5 step process.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy czytelników do zapisania się do naszego serwisu powiadomień wydawniczych. Użyj linku <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">r</a>, który znajduje się w górnej części strony głównej. Rejestracja poskutkuje otrzymywaniem emailem przez czytelnika spisu treści dla każdej monografii opublikowanej przez to wydawnictwo. Ta lista pozwala także wydawnictwu spodziewać się pewnego poziomu wsparcia i czytelnictwa. Zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"></a>, które zapewnia, że nazwa i adresy email czytelników nie będą użyte do innych celów.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Wydawnictwo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp zawartości w imię zasady powszechnej dostępności badań w ramach publicznego wspierania światowej wymiany wiedzy.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 399 2870
Translated 100.0% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2020, 12:39 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year