View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words403
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 86.3% 64.3% 0.0% 0.0% 13.7% 0.0% Translate
locale 89.3% 66.1% 0.4% 0.2% 2.4% 0.0% Translate
submission 61.5% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 81.8% 86.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 56.2% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 39.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#5445 Standardize on licenseUrl instead of licenseURL 5c2c9e1ac
admin authored 11 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/sv_SE/default.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
EG
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Externa granskare
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Extern granskare
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Vi uppmuntrar bibliotekarier vid forskningsbibliotek att lista den här pressen i sitt biblioteks bestånd av elektroniska böcker. Det kan också vara värt att notera att den här pressens publiceringssystem, som utgör fri och öppen programvara, är ett passande system för bibliotek att drifta för sina forskare och de tidskrifter de arbetar med (se <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs">Open Journal Systems</a>).
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Är du intresserad av att skicka in ett bidrag till den här pressen? Då rekommenderar vi att du läser igenom <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about">Om pressen</a>-sidan för att få en uppfattning om pressens sektionspolicyer, samt <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">Riktlinjer för författare</a>. För att skicka in ett bidrag måste du som författare <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/user/register">registrera dig</a> hos pressen. Om du redan har ett konto kan du bara <a href="{$indexUrl}/index/login">logga in</a> och påbörja processen, som består av fem steg.
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Vi uppmuntrar våra läsare att registrera sig för att få aviseringar från den här pressen. Använd <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/user/register">Registrera dig</a>-länken överst på pressens webbsida. Genom att registrera sig där kan du som läsare få ett e-postmeddelande med innehållsförteckning för varje nytt bok som publiceras. Listan gör också att pressen kan peka på ett visst läsarunderlag. Se pressens <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement">Integritetspolicy</a>, som försäkrar dig som läsare att ditt namn eller e-postadress inte kommer användas för andra syften.
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
<a href="{$ldelim}$contextUrl{$rdelim}">{$ldelim}$contextName{$rdelim}</a>
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Den här pressen gör sitt innehåll fritt tillgängligt omedelbart vid publicering enligt open access-principen om att det främjar ett ökat kunskapsutbyte världen över om forskning är fritt tillgänglig.
a month ago mannemark Comment added Open Monograph Press/default - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 403 3028
Translated 100.0% 42 403 3028
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 18, 2020, 9:33 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year