View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words446
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 7.0% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 98.5% 82.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 1.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Add Gaelic to language list 6d1e28f8e
admin authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/cs_CZ/editor.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
3 weeks ago radek.gomola Translation changed Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Any files that have already been uploaded to any submission stage can be added to the Proof Files listing by checking the Include checkbox below and clicking Search: all available files will be listed and can be chosen for inclusionJakékoliv soubory, které byly nahrány do některé fáze příspěvku mohoou být přídány do seznamu souborů určených ke korektuře pomocí zaškrnutí zaškrtávacího políčka níže a kliknutím na tlačítko vyhledat: všechny dostupné soubory budou vypsány a je možné je vybrat a přiložit.
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Veřejný identifikátor '{$publicIdentifier}' pro jiný objekt stejného typu. Prosím vyberte unikátní identifikátor pro objekt stejného typu.
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Any files that have already been uploaded to any submission stage can be added to the Proof Files listing by checking the Include checkbox below and clicking Search: all available files will be listed and can be chosen for inclusion.
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Přidat odpověď
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Nastavit podmínky
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Nastavit podmínky stahování
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Přidejte publikační formáty (např. digitální formát, měkká vazba), pro které má grafický editor sazby stránek ke korektuře Před tím, než může být daný formát označen <em>Dostupný</em> (tj. publikovaný), sekce <em>Korektura</em>musí být označena jako dokončená a <em>katalogová položka</em> musí být zveřejněna.
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Prostřednictvím sekce Publikační formáty níže mohou být nahrány různé formáty publikace (jako je pevná vazba, měkká vazba, digitální formát). Tabulku publikačních formátů níže můžete využít jako kontrolní seznam kroků, které je třeba před publikací daného formátu dokončit.
3 weeks ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Schválení a publikace
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 446 2993
Translated 100.0% 51 446 2993
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 3, 2020, 1:53 p.m.
Last author Radek Gomola

Activity in last 30 days

Activity in last year