View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings52
100.0% Translate
Words449
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 75.2% 79.7% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
manager 68.0% 61.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7400 Upload support for image format webp and svg 034c8095a
Nate Wright authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/cs_CZ/editor.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
a year ago Jirka New translation Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Přiřazeno editorovi
a year ago Jirka New contributor Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
a year ago radek.gomola Translation changed Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Any files that have already been uploaded to any submission stage can be added to the Proof Files listing by checking the Include checkbox below and clicking Search: all available files will be listed and can be chosen for inclusionJakékoliv soubory, které byly nahrány do některé fáze příspěvku mohoou být přídány do seznamu souborů určených ke korektuře pomocí zaškrnutí zaškrtávacího políčka níže a kliknutím na tlačítko vyhledat: všechny dostupné soubory budou vypsány a je možné je vybrat a přiložit.
a year ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Veřejný identifikátor '{$publicIdentifier}' pro jiný objekt stejného typu. Prosím vyberte unikátní identifikátor pro objekt stejného typu.
a year ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Any files that have already been uploaded to any submission stage can be added to the Proof Files listing by checking the Include checkbox below and clicking Search: all available files will be listed and can be chosen for inclusion.
a year ago radek.gomola Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Czech (cs_CZ)
Přidat odpověď
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 449 3011
Translated 100.0% 52 449 3011
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2020, 6:36 a.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year