View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings52
100.0% Translate
Words449
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.7% 94.7% 0.7% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
admin 96.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% Translate
emails 78.9% 73.3% 9.5% 12.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Submodule updates 0b7fb791c
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/mk_MK/editor.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Додели на Уредник
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Јавниот идентификатор '{$ publicIdentifier}' веќе постои за друг објект од ист тип. Ве молиме изберете уникатни идентификатори за објекти од ист тип во вашиот печат.
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Сите датотеки што веќе се поставени во која било фаза на поднесување може да се додадат во списокот Доказни датотеки со обележување на изборното поле подолу и кликнување на Пребарување: ќе бидат наведени сите достапни датотеки и може да бидат избрани за вклучување.
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Додадете одговор
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Поставете Услови
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Поставете Услови за преземање
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Додадете формати за објавување (на пример, дигитални, меки) за кои уредникот за распоред подготвува докази за страницата за лекторирање. <em> Доказите </em> треба да се проверат како одобрени и записот <em> Каталог </em> за форматот треба да се провери како што е објавен во записот на каталогот на книгата, пред да може да се направи формат <em> Достапно </em> (т.е. објавено).
a year ago bazejbt Translation changed Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Различни формати на публикации, како што се тврда корица, мека корица и дигитални, може да се постават во делот Формати на публикации подолу. Можете да ја користите мрежтабелата за формати на објавување подолу како список за проверка за тоа што сè уште треба да се направи за да се објави формат на публикација.
a year ago bazejbt New translation Open Monograph Press/editor - Macedonian (mk_MK)
Различни формати на публикации, како што се тврда корица, мека корица и дигитални, може да се постават во делот Формати на публикации подолу. Можете да ја користите мрежата за формати на објавување подолу како список за проверка за тоа што сè уште треба да се направи за да се објави формат на публикација.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 449 3011
Translated 100.0% 52 449 3011
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 4, 2021, 2:51 p.m.
Last author Blagoja Grozdanovski

Activity in last 30 days

Activity in last year