View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words446
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 44.2% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 5448c0449
ajnyga authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/pl_PL/editor.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Dodaj format publikacji (np. cyfrowy, broszurowa oprawa), dla których redaktor technicznyskładu przygotuje odbitki do korekty. <em>Wersja próbna</em> musi być sprawdzona, zatwierdzona, a pozycja katalogowa <em></em> formatu musi być sprawdzona i zamieszczona w pozycji katalogowej książki, zanim format zostanie udostępniony.<em></em> (tj.opublikowany).
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Identyfikator publiczny '{$publicIdentifier}' już istnieje dla innego przedmiotu tego rodzaju. Proszę, wybierz identyfikatory będące przeznaczone dla przedmiotów zgodnych z rodzajem Twojego wydania.
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Pliki, które już zostały załadowane do stanu zgłoszenia mogą być dodane do Plików korektorskich poprzez zaznaczenie poniższego pola "Uwzględnij" oraz poprzez kliknięcie "Szukaj": wszystkie dostępne pliki zostaną umieszczone na liście i mogą być wybrane do uwzględnienia.
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Dodaj odpowiedź
2 months ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustalw warunki pobierania
2 months ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustalw warunki
2 months ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustal zasadywarunki pobierania
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustal warunki
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustal zasady pobierania
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 446 2993
Translated 100.0% 51 446 2993
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2020, 3:39 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year