View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings52
100.0% Translate
Words449
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 50.0% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% Translate
manager 61.0% 49.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 91.5% 70.4% 0.0% 0.4% 2.3% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Submodule updates 4b6e74ac4
admin authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/sv_SE/editor.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
6 months ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Filer som redan har laddats upp till de olika bidragsstegen kan läggas till som korrekturfiler genom att kryssa i "Inkludera" nedan och därefter Sök: a. Alla tillgängliga filer kommer listas och kan väljas som korrektur.
6 months ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Filer som redan har laddats upp till de olika bidragsstegen kan läggas till som korrekturfiler genom att kryssa i "Inkludera" nedan och därefter Sök: alla tillgängliga filer kommer listas och kan väljas som korrektur.
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Lägg till publiceringsformat (t.ex. digital, paperback) som ska sättas av layoutredaktören. Korrekturer och katalogpost för formatet måste kontrollers innan det kan publiceras.
6 months ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Under bidrag ska redaktören, efter att ha granskat de inskickade filerna, välja en åtgärd (vilket inkluderar besked till författaren): Skicka till intern granskning; Skicka till extern granskning; Acceptera bidrag; eller Avslå bidrag (bidraget arkiveras).
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Tilldelad redaktör
6 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Fil uppladdad av rollen i tabellöversiktens titel
6 months ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Åtgärder för objekt
6 months ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Åtgärder för sektion
6 months ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Åtgärder för bidrag
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 449 3011
Translated 100.0% 52 449 3011
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 11, 2021, 9:07 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year