View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words3899
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.5% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Submodule update a740734d4
admin authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/ca_ES/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
Benvolgut/uda {$reviewerName},:<br />
Només volem recordar-vos amablement la nostra petició de revisió de la tramesa, &quot;{$submissionTitle},&quot; forper a {$contextName}. Esperàvem rebre la vostra resposta abans del {$responseDueDate}, i com que aquesta data ja ha passat s'ha generat i enviat automàticament aquest correu electrònic.
<br />
Creiem que seríeu un revisor/a excel·lent per a aquest manuscrit. A sota trobareu el resum de l'article, i esperem que considereu fer-vos càrrec d'aquesta tasca tan important per a nosaltres.<br />
<br />
Si us plau, inicieu la sessió en el lloc web de la publicació per indicar si podreu fer-vos càrrec o no de la revisió, i per accedir a la tramesa i registrar la vostra revisió i recomanació.<br />
<br />
La data límit per a la revisió és el {$reviewDueDate}.<br />
<br />
URL de la tramesa: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Gràcies per considerar aquesta petició.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$abstractTermIfEnabled}<br />
{$submissionAbstract}
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
Teniu una notificació nova de {$siteTitle}:<br />
<br />
{$notificationContents}<br />
<br />
Enllaç: {$url}<br />
<br />
Aquest correu s'ha generat automàticament, no respongueu a aquest missatge.<br />
{$principalContactSignature}<hr />{$unsubscribeLink}
a month ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
Aquest correu electrònic de l'editor/a o de l'editor/a de secció que fan recomanacions per als editors/ores o editors/ores de secció que prenen decisions els notifica que s'ha fet una recomanació final sobre la tramesa.
a month ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)

{$name}, <br />
<br />
Ja està disponible l'informe de salut de la vostra publicació per al {$month}, {$year}. Les estadístiques clau d'aquest mes son les següents.<br />
<ul>
<li>Trameses noves aquest mes: {$newSubmissions}</li>
<li>Trameses rebutjades aquest mes: {$declinedSubmissions}</li>
<li>Trameses acceptades aquest mes: {$acceptedSubmissions}</li>
<li>Trameses totals en el sistema: {$totalSubmissions}</li>
</ul>
Inicieu sessió a la publicació per veure les <a href="{$editorialStatsLink}">tendències editorials</a> i les <a href="{$publicationStatsLink}">estadístiques d'articles publicats</a> amb més detall . S'adjunta una còpia completa de les tendències editorials d'aquest mes.<br />
<br />
Cordialment,<br />
{$principalContactSignature}
a month ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
Benvolgut/uda {$reviewerName},<br />
Només volem recordar-vos amablement la nostra petició de revisió de la tramesa, &quot;{$submissionTitle},&quot; for {$contextName}. Esperàvem rebre la vostra resposta abans del {$responseDueDate}, i com que aquesta data ja ha passat s'ha generat i enviat automàticament aquest correu electrònic.
<br />
Creiem que seríeu un revisor/a excel·lent per a aquest manuscrit. A sota trobareu el resum de l'article, i esperem que considereu fer-vos càrrec d'aquesta tasca tan important per a nosaltres.
<br />
Si us plau, inicieu la sessió en el lloc web de la publicació per indicar si podreu fer-vos càrrec o no de la revisió, i per accedir a la tramesa i registrar la vostra revisió i recomanació.<br />
<br />
La data límit per a la revisió és el {$reviewDueDate}.<br />
<br />
URL de la tramesa: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Gràcies per considerar aquesta petició.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$abstractTermIfEnabled}<br />
{$submissionAbstract}
a month ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
Benvolgut/uda {$reviewerName},<br />
Només volem recordar-vos amablement la nostra petició de revisió de la tramesa, &quot;{$submissionTitle},&quot; for {$contextName}. Esperàvem rebre la vostra resposta abans del {$responseDueDate}, i com que aquesta data ja ha passat s'ha generat i enviat automàticament aquest correu electrònic.
<br />
{$messageToReviewer}<br />
<br />
Si us plau, inicieu la sessió en el lloc web de la publicació per indicar si podreu fer-vos càrrec o no de la revisió, i per accedir a la tramesa i registrar la vostra revisió i recomanació.<br />
<br />
La data límit per a la revisió és el {$reviewDueDate}.<br />
<br />
URL de la tramesa: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Nom d'usuari/ària: {$reviewerUserName}<br />
<br />
Gràcies per considerar aquesta petició.<br />
<br />
<br />
Cordialment,<br />
{$editorialContactSignature}<br />
6 months ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
6 months ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)
<b>{$title}</b><br />
<br />
{$summary}<br />
<br />
Visiteu la nostra pàgina web per llegir l'<a href="{$url}">avís complet</a>.
6 months ago jordi New translation Open Monograph Press/emails - Catalan (ca_ES)

{$authorName}:<br />
<br />
Hem arribat a una decisió sobre la vostra tramesa per a {$contextName}, &quot;{$submissionTitle}&quot;.<br />
<br />
La nostra decisió es: Rebutjar la tramesa<br />
<br />
URL del manuscrit: {$submissionUrl}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 3899 25508
Translated 100.0% 129 3899 25508
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 2, 2021, 2:40 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year