View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Source strings

Strings132
100.0% Translate
Words3975
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
locale source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
blocks-languageToggle source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
generic-dublinCoreMeta source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% Translate
pubIds-urn source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
admin source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Update minified JS 39da987c3
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/en_US/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update Open Monograph Press/emails - English (United States)
10 months ago None Resource update Open Monograph Press/emails - English (United States)
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Prośba o recenzję rękopisu
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Prośba o recenzję rękopisu
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Zlecenia edytorskie
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Ta wiadomość jest automatycznie wysyłana do autorów, kiedy zakończą proces rejestrowania rękopisu na platformie. Zapewnia informacje o śledzeniu stanu prac nad zgłoszeniem i podziękowania dla autora.
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
wiadomość jest wysyłana do nowo zarejestrowanych recenzentów, aby powitać ich w naszym systemie i zapewnić im dostęp do loginu i hasła.
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Zarejestruj się jako recenzent na stronie {$contextName}
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
Ta wiadomość jest wysyłana do nowo zarejestrowanych użytkowników, aby powitać ich w naszym systemie i zapewnić im dostęp do loginu i hasła.
a year ago open2source Suggestion removed Open Monograph Press/emails - English (United States)
{$userFullName}<br />
<br />
Zostałeś zarejestrowany jako użytkownik {$contextName}. Wysyłamy w tej wiadomości Twój login i hasło ,których będziesz potrzebował do korzystania z tej strony.W dowolnym momencie, możesz być usunięty z listy użytkowników poprzez skontaktowanie się ze mną. <br />
<br />
Login: {$username}<br />
Hasło: {$password}<br />
<br />
Z poważaniem,<br />
{$principalContactSignature}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 132 3975 25686
Translated 100.0% 132 3975 25686
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year