View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words3898
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.1% 99.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 98.7% 98.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.8% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
submission 98.4% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 71.4% 69.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) ee148eb09
nef authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/fi_FI/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$authorName},<br />
<br />
Kiitos, että lähetitte meille käsikirjoituksenne &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;. Käyttämämme online-toimitusjärjestelmän avulla voitte seurata käsikirjoituksen etenemistä toimitusprosessissa kirjautumalla julkaisijan verkkosivustolle:<br />
<br />
Käsikirjoituksen URL: {$submissionUrl}<br />
Käyttäjätunnus: {$authorUsername}<br />
<br />
Jos teillä on kysyttävää, otattehan yhteyttä minuun. Kiitos, että valitsitte tämän julkaisijan työllenne.<br />
<br />
Ystävällisin terveisin,<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Kirjoita viesti.
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$participantName},<br />
<br />
Käsikirjoitus &quot;{$submissionTitle}&quot; tulee nyt taittaa julkaistaviksi tiedostoiksi seuraavien vaiheiden mukaisesti: <br />
1. Klikatkaa alla olevaa Käsikirjoituksen URL-linkkiä.<br />
2. Kirjautukaa julkaisijan sivustolle ja käyttäkää taiton tiedostoja laatiaksenne julkaistavat tiedostot julkaisijan standardien mukaisesti.<br />
3. Lähettäkää toimittajalle "Taiton julkaistavat tiedostot valmiita" -sähköposti.<br />
<br />
{$contextName} URL: {$contextUrl}<br />
Käsikirjoituksen URL: {$submissionUrl}<br />
Käyttäjätunnus: {$participantUsername}<br />
<br />
Mikäli ette voi ryhtyä tähän tehtävään juuri nyt, tai teillä on kysyttävää, otattehan minuun yhteyttä. Kiitos panoksestanne tämän julkaisijan hyväksi.<br />
<br />
Ystävällisin terveisin,<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$reviewerName},<br />
<br />
Kiitos käsikirjoituksen &quot;{$submissionTitle}&quot; arvioinnin suorittamisesta. Arvostamme panostanne julkaisemamme työn laadun hyväksi.<br />
<br />
Ystävällisin terveisin,<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$reviewerName},<br />
<br />
Olemme tässä vaiheessa päättäneet perua pyyntömme käsikirjoituksen &quot;{$submissionTitle}&quot; arvioinnista julkaisijalle {$contextName}. Pahoittelemme tästä teille mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa, ja toivomme, että voimme kuitenkin tulevaisuudessa pyytää teitä avustamaan arviointiprosessissa.<br />
<br />
Mikäli teillä on kysyttävää, otattehan yhteyttä minuun.<br />
<br />
Ystävällisin terveisin,<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Teille on uusi ilmoitus sivustolta {$siteTitle}:<br />
<br />
{$notificationContents}<br />
<br />
Linkki: {$url}<br />
<br />
Tämä on automaattisesti luotu sähköposti; Älkää vastatko tähän viestiin.<br />
<br />
{$principalContactSignature}
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$reviewerName},<br />
<br />
Muistuttaisin ystävällisesti pyynnöstämme arvioida käsikirjoitus &quot;{$submissionTitle}&quot;. Toivoimme saavamme arviointinne {$reviewDueDate} mennessä, ja tämä sähköposti on lähetetty automaattisesti määräajan umpeuduttua. Olisimme iloisia, mikäli edelleen voisitte lähettää arvioinnin meille, mahdollisimman pian.<br />
<br />
Julkaisija: {$contextName}
Käsikirjoituksen URL: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Vahvistattehan vielä, voitteko suorittaa tämän arvioinnin.<br />
<br />
Yhteydenottoanne odottaen,<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago ajnyga Translation changed Open Monograph Press/emails - Finnish (fi_FI)
Hyvä {$reviewerName},<br />
<br />
Muistuttaisin ystävällisesti pyynnöstämme arvioida käsikirjoitus &quot;{$submissionTitle}&quot;. Toivoimme saavamme arviointinne {$reviewDueDate} mennessä, ja olisimme iloisia, mikäli voisitte lähettää sen meille mahdollisimman pian.<br />
<br />
Julkaisija: {$contextName}
Käsikirjoituksen URL: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Vahvistattehan vielä, voitteko suorittaa tämän arvioinnin.<br />
<br />
Yhteydenottoanne odottaen,<br />
{$editorialContactSignature}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 3898 25484
Translated 100.0% 129 3898 25484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 47.3% 61 2656 17025

Last activity

Last change Oct. 18, 2020, 5:20 a.m.
Last author Antti-Jussi Nygård

Activity in last 30 days

Activity in last year