View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words3898
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Galician) 15f1bf82f
reacagal authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/mk_MK/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта се испраќа кога ќе се креира ново соопштение.
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
<b> {$title} </b> <br />
<br />
{$summary} <br />
<br />
Посетете ја нашата веб-страница за да ја прочитате <a href="{$url}"> целосната најава </a>.
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
{$title}
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта автоматски се испраќа месечно до уредниците и менаџерите на списанија за да им се обезбеди преглед на здравствениот систем.
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)

{$name}, <br />
<br />
Вашиот извештај за здравјето на печатот за {$month}, {$year} сега е достапен. Вашите клучни статистики за овој месец се подолу. <br />
<ul>
<li> Нови поднесоци овој месец: {$newSubmissions} </li>
<li> Одбиени поднесоци овој месец: {$declinedSubmissions} </li>
<li> Прифатени поднесоци овој месец: {$acceptedSubmissions} </li>
<li> Вкупни поднесоци во системот: {$totalSubmissions} </li>
</ul>
Најавете се на изданието за да видите подетални <a href="{$editorialStatsLink}"> уреднички трендови </a> и <a href="{$publicationStatsLink}"> објавените статистички статии </a>. Во прилог е целосна копија од уредничките трендови на овој месец. <br />
<br />
Со почит, <br />
{$principalContactSignature}
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
Уредувачка активност за {$month}, {$year}
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта е испратена до авторот ако уредникот го одбие неговото поднесување првично, пред фазата на прегледување
a month ago bazejbt Translation changed Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)

{$authorName}: <br />
<br />
Донесовме одлука во врска со вашето поднесување до {$textName}, &quot; {$submissionTitle} &quot ;. <br />
<br />
Нашата одлука е: Да го одбиеме поднесувањето <br />
<br />
URL на ракопис: {$submissionUrl}
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/emails - Macedonian (mk_MK)

{$authorName}: <br />
<br />
Донесовме одлука во врска со вашето поднесување до {$textName}, &quot; {$submissionTitle} &quot ;. <br />
<br />
Нашата одлука е: Да го одбиеме поднесувањето <br />
<br />
URL на ракопис: {$submissionUrl}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 3898 25484
Translated 100.0% 129 3898 25484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 6, 2021, 1:20 a.m.
Last author Blagoja Grozdanovski

Activity in last 30 days

Activity in last year