View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words3898
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) cb388e4bb
nef authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Redaktor (redaktorzy)::<br />
<br />
Jestem zainteresowany recenzją zgłoszonego tekstu, , &quot;{$submissionTitle},&quot; dla {$contextName}. Dziękuję za wzięcie mnine pod uwagę, planuję oddać recenzję w terminie, {$reviewDueDate}, lub szybciej. <br />
<br />
{$reviewerName}
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Piszemy, aby ponowić prośbę o recenzję tekstu, &quot;{$submissionTitle},&quot; dla {$contextName}. Mamy nadzieję, że (...)weźmiesz udział w procedurze recenzji dla tego pisma.<br />
<br />
W razie pytań, proszę, kontaktuj się ze mną.
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email został wysłany automatycznie, ponieważ upłynął termin potwierdzenia recenzenta (zobacz Opcje Recenzji w Ustawienia>Workflow>Recenzja) i przełącznik one-click recenzenta jest nieaktywny. Zaplanowane zadanie muszą być nieaktywne i skonfigurowane (zobacz plik konfiguracji strony).
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email jest wysłany automatycznie, kiedy upływa data potwierdzenia recenzenta (zobacz Opcje Recenzji w: Ustawienia>Workflow>Recenzja) i przełącznik one-click recenzenta jest nieaktywny. Zaplanowane zadania muszą być aktywowane i skonfigurowane (zobacz plik konfiguracji strony).
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email od Redaktora Serii do Recenzenta zawiera prośbę o akceptację lub odrzucenie zadania napisania recenzji zgłoszenia. Dostarcza informacji o zgłoszeniu, tj. tytuł i abstrakt, termin oddania recenzji i jak uzyskać dostęp do zgłoszenia. Wiadomość jest użytawysyłana, kiedy zaznaczono Standardowy Proces Recenzji w segmencie Zarządzanie>Ustawienia>Workflow>Recenzja i kiedy aktywowano przełącznik one-click recenzenta.
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email od Redaktora Serii do Recenzenta zawiera prośbę o akceptację lub odrzucenie zadania napisania recenzji zgłoszenia. Dostarcza informacji o zgłoszeniu, tj. tytuł i abstrakt, termin oddania recenzji i jak uzyskać dostęp do zgłoszenia. Wiadomość jest użytawysyłana, kiedy zaznaczonto Standardowy Proces Recenzji w segmencie Zarządzanie>Ustawienia>Workflow>Recenzja. (W przeciwnym wypadku zobacz REVIEW_REQUEST_ATTACHED.)
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten mail jest wysłany od edytora serii do autora z powiadomieniem o ostatecznej decyzji odnośnie złożonego tekstu.
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten mail jest wysłany przedz redaktora serii do korektora z prośbą o rozpoczęcie procedury korekty. Zawiera informacje odnośnie zgłoszonego tekstu i dostępu do niego.
3 weeks ago open2source Suggestion accepted Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email jest wysłany przezd redaktora serii do korektora z prośbą o rozpoczęcie procesudury korekty. Zawiera informacje dotyczące zgłoszeniaodnośnie zgłoszonego tekstu i dostępu do niego.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 3898 25484
Translated 100.0% 129 3898 25484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 10, 2020, 1:08 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year