View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words3898
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#5445 Standardize on licenseUrl instead of licenseURL 5c2c9e1ac
admin authored 11 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Suggestion removed during cleanup Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Masz wiadomość od {$sender} dotyczącą pliku &quot;{$fileName}&quot; w &quot;{$submissionTitle}&quot; ({$monographDetailsUrl}):<br />
<br />
{$message}<br />
<br />
a month ago None Suggestion removed during cleanup Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Masz wiadomość od: {$sender} dotyczącą &quot;{$submissionTitle}&quot; ({$monographDetailsUrl}):<br />
<br />
{$message}<br />
<br />
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Proszę, wprowadź treść swojej wiadomości.
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email dostarcza zarejestrowanemu czytelnikowi możliwość wysłania informacji o monografii do osoby, która może być nią zainteresowana. (...)Jest dostępny przez Narzędzia Czytelnicze i musi być aktywowany przez menedżera wydawnictwa na stronie administrującej narzędzia czytelnicze.
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Szanowny/ Szanowna {$reviewerName},<br />
<br />
{$messageToReviewer}<br />
<br />
Prosimy, zaloguj się na stronie wydawnictwa {$responseDueDate}, aby poinformować, czy podejmie się Pan/Pani recenzji, a także aby mieć dostęp do zgłoszenia, recenzji i rekomendacji.<br />
<br />
Termin oddania recenzji: {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Adres URL zgłoszenia: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Login:{$reviewerUserName}<br />
<br />
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.<br />
<br />
<br />
Z poważaniem, <br />
{$editorialContactSignature}<br />
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)

{$name}, <br />
<br />
Raport o sprawności wydawnictwa dla {$month}, {$year} jest teraz dostępny. Poniżej Twoje najważniejsze statystyki dla tego miesiąca.<br />
<ul>
<li>Nowe zgłoszenia w tym miesiącu: {$newSubmissions}</li>
<li>Odrzucone zgłoszenia w tym miesiącu: {$declinedSubmissions}</li>
<li>Zaakceptowane zgłoszenia w tym miesiącu: {$acceptedSubmissions}</li>
<li>Wszystkie zgłoszenia w systemie: {$totalSubmissions}</li>
</ul>
Zaloguj się do wydawnictwa po więcej szczegółów <a href="{$editorialStatsLink}">tendencje redakcyjne</a> i <a href="{$publicationStatsLink}">statystyki opublikowanych artykułów </a>. Załączono pełną wersję miesięcznych tendencji redakcyjnych.<br />
<br />
Z poważaniem,<br />
{$principalContactSignature}
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
{$participantName}:<br />
<br />
Zgłoszenie &quot;{$submissionTitle}&quot; do {$contextName} potrzebuje utworzenia indeksów wedle następujących kroków.<br />
1. Kliknij poniższy adres URL zgłoszenia.<br />
2. Zaloguj się do wydawnictwa i użyj pliku korekty, aby utworzyć korektę szpaltową zgodnie z wytycznymi tego wydawnictwa. <br />
3. Wyślij email ukończenia do redaktora.<br />
<br />
{$contextName} URL: {$contextUrl}<br />
Adres URL zgłoszenia: {$submissionUrl}<br />
Login: {$participantUsername}<br />
<br />
Jeśli nie jesteś w stanie podjąć się tego zadania lub masz jakiekolwiek pytania, proszę, skontaktuj się ze mną. Dziękujemy za Twój wkład w pracę wydawnictwa. <br />
<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
{$participantName}:<br />
<br />
Zgłoszenie &quot;{$submissionTitle}&quot; do {$contextName} potrzebuje utworzenia indeksów wedle następujących kroków.<br />
1. Kliknij poniższy adres URL zgłoszenia.<br />
2. Zaloguj się do wydawnictwa i użyj pliku korekty, aby utworzyć korektę szpaltową zgodnie z wytycznymi tego wydawnictwa. <br />
3. Wyślij email ukończenia do redaktora.<br />
<br />
{$contextName} URL: {$contextUrl}<br />
Adres URL zgłoszenia: {$submissionUrl}<br />
Login: {$participantUsername}<br />
<br />
Jeśli nie jesteś w stanie podjąć się tego zadania lub masz jakiekolwiek pytania, proszę, skontaktuj się ze mną.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/emails - Polish (pl_PL)
Ten email jest automatycznie wysyłany co miesiąc do redaktorów i menedżerów czasopisma, aby dać im wgląd w sprawność systemu.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 3898 25484
Translated 100.0% 129 3898 25484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 1:59 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year