View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings13
100.0% Translate
Words126
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 56.1% 64.3% 1.2% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.7% 99.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
manager 69.6% 61.5% 0.7% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
admin 96.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6126 Install editorial reminder email template on upgrade 07ec5fc90
Nate Wright authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/csv/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/csv/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/csv/locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Nástroj příkazového řádku pro import CSV data do OMP
Použití:
{$scriptName} [--dry-run] fileName.csv username
--dry-run může být použita pro otestování importu bez provedení změn
Zvolte uživatelské jméno "username", ke kterému mají být příspěvky přiděleny.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Import proběhl v pořádku. Seznam úspěšně naimportovaných položek naleznete níže.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Příspěvek: "{$title}" byl naimportován v pořádku.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Cesta edice {$seriesPath} neexistuje. Není možné ji připojit k příspěvku.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Není zvolena výchozí skupina autorů pro nakladatelství {$press}. Přeskakuji tento příspěvek.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Není zvolen typ manuskriptu. Ukončuji.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Neznámé nakladatelství: "{$contextPath}". Přeskakuji.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Neznámá lokalizace: "{$locale}". Přeskakuji.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/importexport-csv - Czech (cs_CZ)
Neznámý uživatel: "{$username}". Ukončuji.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 126 995
Translated 100.0% 13 126 995
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 10 a.m.
Last author Radek Gomola

Activity in last 30 days

Activity in last year