View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings12
91.7% Translate
Words95
75.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 96.9% 98.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 75.0% 77.8% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 84.4% 59.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.2% 8.4% 10.5% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 92.9% 91.5% 0.7% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Submodule updates 0b7fb791c
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/native/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/native/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/native/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
W tym wydaniu brakuje wymaganych informacji dla metadanych ONIX używanych do eksportu. Proszę przejdź do: Ustawienia>Workflow>Produkcja <a href="{$url}">Ustawienia wydania</a> i uzupełnij brakujące szczegóły.
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
Nieznane serie {$param}
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
W tym wydaniu brakuje wymaganych informacji dla metadanych ONIX używanych do eksportu. Proszę przejdź do: Ustawienia>Workflow>Produkcja i uzupełnij brakujące szczegóły.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
Import zakończony pomyślnie. Następujące pozycje zostały importowane:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 12 95 705
Translated 91.7% 11 72 456
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 1, 2020, 1:22 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year