View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings19
100.0% Translate
Words114
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.7% 99.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.7% 94.7% 0.7% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
emails 81.1% 78.5% 7.4% 6.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #1129 from pkp/dependabot/composer/plugins/paymethod/paypal/guzzlehttp/guzzle-6.5.6 976cbcbdb
admin authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/onix30/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/onix30/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/onix30/locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
a year ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
A aquesta publicacióeditorial li manca alguna informació necessària. Aneu a Configuració > Flux de treball > Producció<a href="{$url}">Configuració editorial</a> i completeu les dades que hi falten.
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
a year ago None Resource update Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
2 years ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
2 years ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Podeu deixar aquest camp en blanc i crear una exportació general. Això suposarà que l'exportació ONIX no tingui &lt;destinatari&gt; compost.
2 years ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Destinatari (receptor/a) d'aquesta exportació
2 years ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
A aquesta publicació li manca alguna informació necessària. Aneu a Configuració > Flux de treball > Producció i completeu les dades que hi falten.
2 years ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Seleccionar una monografia per exportar:
2 years ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Seleccionar les monografies per exportar
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 19 114 797
Translated 100.0% 19 114 797
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 5, 2021, 10:13 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year