View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings19
100.0% Translate
Words116
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
emails 91.5% 84.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update e0b810d61
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/onix30/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/onix30/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/onix30/locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Podeu deixar aquest camp en blanc i crear una exportació general. Això suposarà que l'exportació ONIX no tingui <destinatari> compost.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Destinatari (receptor/a) d'aquesta exportació
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
A aquesta publicació li manca alguna informació necessària. Aneu a Configuració > Flux de treball > Producció i completeu les dades que hi falten.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Seleccionar una monografia per exportar:
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Seleccionar les monografies per exportar
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Les monografies sense formats de publicació no es mostren.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
Cap monografia coincideix amb l'identificador de monografia especificat "{$monographId}".
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
No s'ha pogut escriure en l'arxiu "{$fileName}".
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-onix30 - Catalan (ca_ES)
La ruta editorial especificada, "{$contextPath}", no existeix.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 19 116 794
Translated 100.0% 19 116 794
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2020, 2:51 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year