View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words308
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.3% 98.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.7% 99.0% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
emails 91.5% 84.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) e2b1c271e
mannemark authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/users/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/users/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/users/locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
7 months ago admin Committed changes Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
7 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Seleccioneu un arxiu de dades XML que contingui informació de l'usuari/ària per importar en aquesta publicació. Consulteu l'ajuda per obtenir més detalls del format d'aquest arxiu.<br /><br />Tingueu en compte que si l'arxiu importat conté noms d'usuari/ària o adreces de correu electrònic que ja existeixen en el sistema, aquestes dades d'usuaris/àries no s'importaran i qualsevol nou rol que es creï s'assignarà als usuaris/àries ja existents.
7 months ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
7 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
S'han produït errors durant l'exportació.
7 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Confirmeu que aquests són els usuaris/àries que voleu importar al sistema.
7 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
S'han produït errors durant la importació.
7 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Els usuaris/àries següents s'han importat correctament al sistema:
7 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Importar i exportar usuaris/àries.
7 months ago jordi New translation Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Carregueu un arxiu a "Importar" per continuar.
7 months ago jordi New contributor Open Monograph Press/importexport-users - Catalan (ca_ES)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 308 2130
Translated 100.0% 22 308 2130
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 4.5% 1 91 825

Last activity

Last change April 17, 2020, 2:22 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year