View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings21
100.0% Translate
Words301
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7333 Remove PressSettingsDAO; remove old upgrade code 3a3d2d342
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/users/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/users/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/users/locale/tr_TR/locale.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Veriler dışa aktarılırken hata meydana geldi
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Kullanıcı verilerini dışarı ve aktar
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Sistme kaydedilen her kullanıcıya kullanıcı adı ve şifreleriniparola içeren bir mesaj gönder.
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Kullanım: {$scriptName} {$pluginName} [komut] ...
Komutlar:
import [xmlFileName] [press_path] [optional flags]
export [xmlFileName] [press_path]
export [xmlFileName] [press_path] [role_path1] [role_path2] ...

İsteğe bağlı işaretler:
continue_on_error: Belirtilirsdiğinde, bir hata oluşursa kullanıcıları içe aktarmayı durdurmaz.

send_notify: Belirtilirsdiğinde, aktarılan kullanıcılara kullanıcı adların ve parolalarını içeren bildirim e-postaları gönderir.

Örnekler:
Hata olması halinde dahi devam ederek kullanıcıları myImportFile.xml'den yayıEvim'e aktarın:
{$scriptName} {$pluginName} import myImportFile.xml myPress continue_on_error

yayınEvimden tüm kullanıcıları dışa aktar:
{$scriptName} {$pluginName} export myExportFile.xml myPress

Sadece danışman görevine kayıtlı olanların yanısıra tüm kullanıcıları, danışman görevinde kayıtlı olarak dışa aktarın:
{$scriptName} {$pluginName} export myExportFile.xml myPress reviewer
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Kullanıcı verilerininları içe ve dışa aktarın
7 months ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Devam etmek için lütfen "İçe Aktar" altındadüğmesine basarak bir dosya yükleyin.
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
İçe aktarma başarıyla tamamlandı. KHalihazırda kullanılmayan kullanıcı adları ve e-posta adresleri olan kullanıcılar, beraberindeki kullanıcı gruplarıyla birlikte içe aktarılmıştır.
7 months ago drugurkocak Translation changed Open Monograph Press/importexport-users - Turkish (tr_TR)
Veriler verilmeye hazırlandışarı aktarılırken hata omeydana geldui
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 21 301 2088
Translated 100.0% 21 301 2088
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 15, 2021, 10:04 p.m.
Last author Uğur Koçak

Activity in last 30 days

Activity in last year