View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings465
98.9% Translate
Words3013
98.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.4% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) ee148eb09
nef authored 16 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/gd_GB/locale.po
When User Action Detail Object
yesterday None New string to translate Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
yesterday None Resource update Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
2 days ago None New string to translate Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
2 days ago None Resource update Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
10 days ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
10 days ago iGaidhlig Translation changed Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <a href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
10 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh tionndadh {$version} de OMP a stàladh.</p>
<p>Na dìochuimhnich an roghainn “stàlaichte” a chur gu <em>Air</em> a-rithist san fhaidhle rèiteachaidh config.inc.php agad.</p>
<p>Mur eil thu air clàradh agus ma tha thu ag iarraidh naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <a href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
10 days ago iGaidhlig Translation changed Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
10 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
10 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<h4>CUDROMACH!</h4>
<p>Cha b’ urrainn dhan stàlaichear sgrìobhadh thairis air an fhaidhle rèiteachaidh. Mus cleachd thu an siostam, fosgail <tt>config.inc.php</tt> ann an deasaiche teacsa iomchaidh agus cuir na tha san raon teacsa gu h-ìosal an àite na susbaint ann.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 465 3013 20889
Translated 98.9% 460 2974 20668
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 58 438

Last activity

Last change Nov. 18, 2020, 1:48 p.m.
Last author Michael Bauer

Activity in last 30 days

Activity in last year