View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings467
100.0% Translate
Words3014
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Galician) 15f1bf82f
reacagal authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/mk_MK/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
a month ago jonovski New translation Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)

<p> Ви благодариме што го преземавте <strong> Отворен монографски печат на {$version} </strong> на Проектот за јавно знаење. Пред да продолжите, прочитајте ја датотеката <a href="{$baseUrl}/docs/README">README</a> вклучена во овој софтвер. За повеќе информации во врска со Проектот за јавно знаење и неговите софтверски проекти, посетете ја <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">PKP web site</a>. Ако имате извештаи за грешки или прашања за техничка поддршка во врска со Отворен монографски печат, видете во <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">support forum</a> или посетете го Интернет-мрежата на PKP <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target="_blank">bug reporting system</a>. Иако форумот за поддршка е префериран метод за контакт, можете исто така да го испратите тимот по е-пошта на<a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>.</p>

<h4> Ажурирај </h4>

<p> Ако ја надградувате постоечката инсталација на OMP, <a href="{$upgradeUrl}"> кликнете тука </a> за да продолжите. </p>
a month ago jonovski New translation Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
Ако ја надградувате постоечката инсталација на OMP, <a href="{$upgradeUrl}"> кликнете овде </a> за да продолжите.
a month ago jonovski New contributor Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
a month ago None New string to translate Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
a month ago None Resource update Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
ОМП
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
Опен Монограф Прес
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/locale - Macedonian (mk_MK)
Не можете да додадете иста ставка двапати.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 467 3014 20882
Translated 100.0% 467 3014 20882
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 12:30 p.m.
Last author Jovan Jonovski

Activity in last 30 days

Activity in last year