View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings466
99.8% Translate
Words3014
99.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) cb388e4bb
nef authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
2 days ago None New string to translate Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
2 days ago None Resource update Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
3 days ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
3 days ago open2source Translation changed Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
To wydawnictwo korzysta z Open Monograph Press {$ompVersion}, które jest otwartym oprogramowaniem do zarządzania wydawnictwem i publikowania rozwijane, wspierane i darmowo dystrybuowane przez <a href="http://pkp.sfu.ca/">Public Kndowliedge Projectz się więcej o programie</a> z licencja wolnego i darmowego oprogramowania GNU. Proszę, <a href="{$contactUrl}">skontaktuj się z wydawnictwem</a> bezpośrednio w razie pytań o wydawnictwo lub zgłoszony do niego tekst.
3 days ago open2source New translation Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
O Open Monograph Press
3 days ago open2source New translation Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
Nie odnaleziono wymaganego formatu publikacji.
3 days ago open2source New translation Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
Znajdź monografie, aby je zamieścić w katalogu
3 days ago open2source New translation Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
Nie udało się znaleźć zgłoszenia.
3 days ago open2source New translation Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
Nie wybrano żadnego zgłoszenia do umieszczenia w katalogu.
a week ago None New string to translate Open Monograph Press/locale - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 466 3014 20897
Translated 99.8% 465 3013 20889
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 1, 2020, 1:30 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year