View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings346
100.0% Translate
Words3683
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 91.5% 84.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update e0b810d61
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/ca_ES/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Plantilles per a lade maquetació
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Passos: Cua de trameses& &gt; Revisió de trameses& &gt; Edició de trameses& &gt; Taula de continguts.<br /><br />
Seleccioneu un model per gestionar aquests aspectes del procés editorial. (Per al nomenament d'un secretari/ària de redaccdesignar un editor/a de gestió i un editors/oresa de sèries, aneu a Gestió de la publicació i Editors/ores).l'apartat "Editors/ores" de la "Gestió editorial".)
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
(Si no s’afegeix cap secció, lels elements trameseos s’assignen per defecte a la secció Monografies de manera predeterminada.).
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Per ajudar els usuaris/àries dels motors de cerca a trobar aquesta publicació, indiqueu-ne una breu descripció i les paraules clau més importants (separades per punt i coma)Ajudeu els motors de cerca com Google a descobrir i mostrar el vostre lloc. Per això us animem a enviar el vostre <a href="{$sitemapUrl}" target="_blank">mapa del lloc</a>.
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
<strong>Nota:</strong> Per activar aquestes opcions, l'administrador/a del lloc web ha d'activhabilitar l'opció <tt>scheduled_tasks</tt> del fitxeren l'arxiu de configuració de l'OMP. Pot ser necessària una configuració del servidor addicional perquè aquesta funcionalitat estsigui disponible (la qual cosacompatible (cosa que pot no ser possible en tots els servidors), tal com s'indica en la documentació de l'OMP.
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
És possible enviar recordatoris automàtics per correu electrònic als revisors/ores (disponibles a les plantilles de missatges de correu electrònic de l’OMP) en dues ocasions (però l'editor/a pot enviar missatges de correu electrònic als revisors/ores directament sempre que ho vulgui).Recordatoris de correu electrònic automàtics
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Podeu preparar les instruccions de maquetació per formatar els elements que es publicaran a lal'editorial publicació i introduir-les a continuació en format HTML o den text netpla. Aquestes instruccions estaran disponibles per al maquetista i per a l’editor/a de secció a la pàgina d’edició de cada tramesa. (Tingueu en compte que no es proporcionen instruccions predeterminades perquè cada publicacióeditorial pot utilitzar els seus propidiferents formats de fitxer, normes bibliogràfiques, fulls d’estil, etc.).
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Objectius i temàticaEnfocament i abast
a month ago jordi Translation changed Open Monograph Press/manager - Catalan (ca_ES)
Introduïu-hi un text informatiu perquèformeu els autors/ores, lectors/ores i bibliotecaris/àries sàpiguen quins tipus d’articlobre la temàtica de les monografies i d'els altres elements ques publiquen a la publicaciócarà l'editorial.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 346 3683 24152
Translated 100.0% 346 3683 24152
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 19, 2020, 8:50 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year