View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings369
68.0% Translate
Words3905
61.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 75.2% 79.7% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) 9a4f04377
nef authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/cs_CZ/manager.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None New string to translate Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
3 weeks ago None Resource update Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
2 months ago None New string to translate Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
2 months ago None Resource update Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
5 months ago None Resource update Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
5 months ago cicilia Source string changed Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
Configuração do cabeçalho da página
7 months ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
7 months ago spotter New translation Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
Nastavení přístupu a zabezpečení
7 months ago spotter New translation Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
Chcete-li vytvořit nebo upravit sekce pro tisk (např. Monografie, Recenze knih atd.), přejděte do sekce Správa sekcí.<br /><br />Autoři při odesílání položek do tisku určí...
7 months ago spotter New translation Open Monograph Press/manager - Czech (cs_CZ)
(Pokud sekce nejsou přidány, jsou položky standardně odesílány do sekce Monografie.)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 369 3905 25520
Translated 68.0% 251 2404 15433
Needs editing 0.3% 1 2 11
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 8, 2021, 9:35 p.m.
Last author Jiří Podhorecký

Activity in last 30 days

Activity in last year