View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings369
64.0% Translate
Words3905
52.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 50.0% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 91.3% 70.4% 0.0% 0.4% 2.3% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Update minified JS 39da987c3
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/sv_SE/manager.po
When User Action Detail Object
2 months ago None New string to translate Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
2 months ago None Resource update Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
3 months ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
För att aktivera dessa alternativ måste administratör aktivera <tt>scheduled_tasks</tt> i OMP:s konfigurationsfil. Ytterligare server inställningar kan krävas för att denna funktion ska fungera. Mer information finns i OMP-dokumentationen.
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Automatiska e-postpåminnelser
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Granskningsalternativ
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Riktlinjer för interna granskare
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Ge externa granskare kriterier för bedömning av ett bidrags lämplighet, vilket kan inkludera instruktioner för att göra en konstruktiv granskning. Granskare kommer ha möjlighet att ge kommentarer till författare och redaktör, samt även särskilda kommentarer riktade direkt till redaktören.
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Riktlinjer för extern granskning
3 months ago mannemark New translation Open Monograph Press/manager - Swedish (sv_SE)
Användare måste vara registrerade och inloggade för att se webbsidan.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 369 3905 25520
Translated 64.0% 236 2066 13254
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 5, 2021, 7:30 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year