View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings3
100.0% Translate
Words95
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 96.9% 98.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 75.0% 77.8% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 84.4% 59.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.2% 8.4% 10.5% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 93.2% 93.4% 0.5% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Ukrainian) 1d268259e
Petro authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/paymethod/paypal/locale/*/emails.po
Monolingual base language fileplugins/paymethod/paypal/locale/en_US/emails.po
Translation file plugins/paymethod/paypal/locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Open Monograph Press napotkał nietypową aktywność związaną z płatnościami PayPal dla tego wydawnictwa {$contextName}. Ta aktywność może wymagać dalszego dochodzenia albo manualnej interwencji.<br />
<br />
Ten email został wygenerowane przez wtyczkę PayPal Open Monograph Press.<br />
<br />
Cała informacja dla tego zapytania:<br />
{$postInfo}<br />
<br />
Dodatkowe informacje (jeśli dostarczone):<br />
{$additionalInfo}<br />
<br />
Zmienne serwerowa:<br />
$serverVars}<br />
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Ten szablon email jest stosowany, aby powiadomić główny kontakt wydawnictwa o podejrzanej aktywności lub aktywności wymagającej manualnej interwencji, która zaszła we wtyczce PayPal.
a year ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Nietypowa aktywność na PayPal
a year ago open2source New string to translate Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
a year ago open2source Committed changes Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
a year ago open2source Resource update Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 95 681
Translated 100.0% 3 95 681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 15, 2020, 7:58 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year