View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings3
100.0% Translate
Words95
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 44.2% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6246 Assemble PDF URL in JS to facilitate EZProxy rewrite 8ef011695
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/paymethod/paypal/locale/*/emails.po
Monolingual base language fileplugins/paymethod/paypal/locale/en_US/emails.po
Translation file plugins/paymethod/paypal/locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Open Monograph Press napotkał nietypową aktywność związaną z płatnościami PayPal dla tego wydawnictwa {$contextName}. Ta aktywność może wymagać dalszego dochodzenia albo manualnej interwencji.<br />
<br />
Ten email został wygenerowane przez wtyczkę PayPal Open Monograph Press.<br />
<br />
Cała informacja dla tego zapytania:<br />
{$postInfo}<br />
<br />
Dodatkowe informacje (jeśli dostarczone):<br />
{$additionalInfo}<br />
<br />
Zmienne serwerowa:<br />
$serverVars}<br />
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Ten szablon email jest stosowany, aby powiadomić główny kontakt wydawnictwa o podejrzanej aktywności lub aktywności wymagającej manualnej interwencji, która zaszła we wtyczce PayPal.
2 months ago open2source New translation Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Nietypowa aktywność na PayPal
2 months ago open2source New string to translate Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source Committed changes Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source Resource update Open Monograph Press/paymethod-paypal-emails - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 95 681
Translated 100.0% 3 95 681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 15, 2020, 7:58 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year