View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings66
100.0% Translate
Words556
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 68.9% 74.2% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
manager 68.0% 61.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Update minified JS 39da987c3
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/pubIds/urn/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/pubIds/urn/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/pubIds/urn/locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
a year ago radek.gomola Translation changed Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
Pro generaciování URN suffixu použijte následující vzor. Použijte %p pro iniciály nakladatelsví, %m pro ID monografie, %c pro ID kapitoly, %f pro ID publikačního formátu, %s pro ID souboru a %x pro "Vlastní identifikátor".
a year ago radek.gomola Translation changed Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
Tento plugin umožňuje přiřazení jednotných názvů zdrojů (Uniform Resource Names) ke monografiím, kapitolám, publikačním formátům a souborům v OMP.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
Položka
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
Sazebnice: {$galleyLabel}
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
K této publikaci nebylo přiřazeno URN.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
URN pro tuto publikaci bude {$urn}.
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
URN musí začínat {$urnPrefix}.
a year ago radek.gomola Comment added Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
a year ago radek.gomola New translation Open Monograph Press/pubIds-urn - Czech (cs_CZ)
Nelze vygenerovat URN, protože v jedné nebo více částech vzoru URN chybí data. Možná budete muset publikaci přiřadit problém, nastavit ID vydavatele nebo zadat čísla stránek.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 66 556 3338
Translated 100.0% 66 556 3338
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 9:31 a.m.
Last author Radek Gomola

Activity in last 30 days

Activity in last year