View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings122
100.0% Translate
Words638
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
emails 91.5% 84.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update e0b810d61
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/ca_ES/submission.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
4 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Crea una entrada de catàleg per a aquest llibre basada en les metadades de sota.Afegir aquest llibre al catàleg públic
4 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Selecció deonar sèries... (opcional)
4 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Ronda  {$round}
4 months ago jordi Translation changed Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Una monografia és un treball escrit completament per un o diversos autors/ores. Un volum editata obra col·lectiva té un autor/a diferent per a cada capítol (els detalls del capítol s'hi afegeixen en etapes posteriors del procés).
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Programat per publicar-se a <a href="{$issueUrl}">{$issueName}</a>.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Tots els requisits de publicació es compleixen. Segur que voleu fer pública aquesta entrada del catàleg?
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Publicat a <a href="{$issueUrl}">{$issueName}</a>.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
La publicació ha d'assignar-se a un número abans de poder-se publicar.
4 months ago jordi New translation Open Monograph Press/submission - Catalan (ca_ES)
Les series per a aquesta publicació no s'han trobat.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 122 638 4197
Translated 100.0% 122 638 4197
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2020, 3:36 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year