View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings20
100.0% Translate
Words442
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 94.4% 97.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submissions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://pkp.sfu.ca/ops
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ops.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 956677ae8
carolinatanigushi authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ops/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/mk_MK/emails.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
{$authorName}: <br />
<br />
Вашиот препечаток, &quot;{$submissionTitle}&quot; е објавено на Интернет на {$contextName}. <br />
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Објавено признание од предпечаток
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта е испратена до регистрираните читатели преку врската "Известете ги корисниците" во Корисничкиот дом на модераторот. Ги известува читателите за нов отпечаток и ги поканува да го посетат серверот на доставена URL-адреса.
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Читатели: <br />
<br />
{$contextName} штотуку го објави својот последен отпечаток на {$contextUrl}.
<br />
Ви благодариме за постојаниот интерес за нашата работа, <br />
{$editorialContactSignature}
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Објавено ново печатење
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта е испратена до новорегистриран корисник за да ја потврди неговата сметка за е-пошта.
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
{$userFullName} <br />
<br />
Создадовте сметка со {$contextName}, но пред да започнете да ја користите, треба да ја потврдите вашата е-пошта. За да го направите ова, едноставно следете ја врската подолу: <br />
<br />
{$ activateUrl} <br />
<br />
Ви благодариме, <br />
{$principalContactSignature}
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Потврдете ја вашата сметка
2 weeks ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Оваа е-пошта е испратена до новорегистриран корисник за да ги пречека во системот и да им обезбеди запис за нивното корисничко име и лозинка.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 20 442 2794
Translated 100.0% 20 442 2794
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 3:57 p.m.
Last author Blagoja Grozdanovski

Activity in last 30 days

Activity in last year