View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings91
100.0% Translate
Words811
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 94.4% 94.1% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submissions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://pkp.sfu.ca/ops
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ops.git
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #196 from henriqueramos/implementation_4622 8597e8e8e
admin authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ops/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/mk_MK/locale.po
When User Action Detail Object
10 months ago None Resource update Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Committed changes Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago jonovski New translation Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
Ако ја надградувате постоечката инсталација на OPS, <a href="{$upgradeUrl}"> кликнете овде </a> за да продолжите.
a year ago jonovski New contributor Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago None New string to translate Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Resource update Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Committed changes Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
a year ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
<h4> Верзија на OPS {$version} </h4>
a year ago bazejbt New translation Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
<h4> Чекори пред инсталација </h4><p> 1. Следните датотеки и директориуми (и нивната содржина) мора да бидат напишани: </p><ul><li><tt>config.inc.php</tt> може да се запише (по избор): {$ Writable_config} </ li > <li> <tt> јавно / </tt> може да се запише: {$writable_public}</li><li><tt>cache/</tt> може да се запише: {$writable_cache}</li><li><tt>cache/t_cache/</tt> се запишува: {$writable_templates_cache}</li><li><tt>cache/t_compile/</tt> може да се запише: {$writable_templates_compile}</li><li><tt>cache/_db</tt> може да се запише: {$writable_db_cache}</li></ul><p> 2. Именикот за зачувување на подигнатите датотеки мора да биде креиран и да се запишува (видете „Подесувања на датотека“ подолу)
a year ago bazejbt Translation changed Open Preprint Systems/locale - Macedonian (mk_MK)
<h4> Верзија за OPS {$version} </h4> <p> Ви благодариме што ги преземавте <strong> Отворените системи за печатење на проектот Јавно знаење </strong>. Пред да продолжите, прочитајте ја датотеката <a href="{$baseUrl}/docs/README.md"> README </a> вклучена во овој софтвер. За повеќе информации во врска со Проектот за јавно знаење и неговите софтверски проекти, посетете ја <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank"> веб-страницата на PKP </a>. Ако имате извештаи за грешки или прашања за техничка поддршка во врска со Отворени системи за печатење, видете го <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank"> форумот за поддршка </a> или посетете го Интернет-мрежата на PKP <a href="https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank"> систем за пријавување на грешки </a>. Иако форумот за поддршка е префериран метод за контакт, исто така можете да го испратите тимот по е-пошта на <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com"> pkp.contact@gmail.com </a>. </p> <h4> Ажурирај </ h4> <p> Ако ја надградувате постоечката инсталација на OPS, <a href="{$upgradeUrl}"> кликнете тука </a> за да продолжите. </p> <h4> Препорачан систем барања </h4> <ul> <li> <a href="http://www.php.net/" target="_blank"> PHP </a>> = {$phpRequiredVersion}; моментално користите PHP {$phpVersion} {$wrongPhpText} </li> <li> <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank"> MySQL </a>> = 4.1 или <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank"> PostgreSQL </a>> = 9,1,5 </li> <li> <a href= "http://httpd.apache.org/"target ="_ blank "> Apache </a>> = 1.3.2x или> = 2.0.4x или Microsoft IIS 6 </li> <li> Оперативен систем: Секој ОС што го поддржува горенаведениот софтвер, вклучувајќи <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href="http://www.bsd.org/" target = "_ blank" > BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun/" target="_blank"> Соларис </a>, <a href = "http://www.apple. com / "target =" _ blank "> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/"> Виндоус </a> </li></ul> <p> Бидејќи PKP нема ресурси за тестирање на секоја можна комбинација на софтверски верзии и платформи, не се подразбира никаква гаранција за правилно работење или поддршка. </p> <p> Промените во овие поставки може да се направат по инсталацијата со уредување на датотеката <tt > config.inc.php </tt> во основниот директориум OPS, или користејќи веб-интерфејс за администрација на страницата. </p> <h4> Поддржани системи за бази на податоци </h4> <p> OPS во моментов е тестиран само на MySQL и PostgreSQL, иако други системи за управување со базата на податоци поддржани од <a href="http: //adodb.sourceforge.net/ "target =" _ blank "> ADOdb </a> може да работи (целосно или делумно). Извештаите за компатибилност и / или закрпите за кодови за алтернативни ДБМС можат да бидат испратени до тимот на ОПС. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 91 811 6616
Translated 100.0% 91 811 6616
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 12:36 p.m.
Last author Jovan Jonovski

Activity in last 30 days

Activity in last year