View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings6
100.0% Translate
Words216
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Locale keys 96.1% 99.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6092 Update constant usage c94a662
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
a year ago admin Resource update ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
a year ago admin Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Mail jest wykorzystywany w przypadku prośby o dostęp czasopisma do profilu ORCID autora.
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Drogi/a {$authorName},<br>
<br>
Zostałeś/aś oznaczona/y jako autor/współautor tekstu naukowego "{$articleTitle}" w {$contextName}.
<br>
<br>
Jako redakcja czasopsima zwracamy się w związku z tym prośbą o dopisanie Twojego ORCID ID do tego artykułu i jednocześnie chcemy dodać go do Twojej listy opublikowanych prac w ORCID.<br>
Zaloguj się proszę w czasopiśmie używając swoich danych ORCID co sprawi, że autoryzacja pracy bedzie możliwa. Odwiedź strone projektu ORCID aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją na ten temat.<br>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Zarejestruj sie w ORCID lub autoryzuj swój tekst</a><br/>
<br>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Więcej o ORCID w {$contextName}</a><br/>
<br>
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.<br>
<br>
{$principalContactSignature}
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Prośba do autora o dostęp do profilu ORCID
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Mail jest używany do poinformowania autorów o konieczności autoryzacji ORCID.
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Autoryzacja ORCID w tekście naukowym
a year ago admin New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Drogi/a {$authorName},<br/>
<br/>
W czasopiśmie {$contextName} zostałeś/aś oznaczona jako autor/współautor. Aby potwierdzić ten fakt i połączyć tekst z Twoim kontem ORCID, proszę odwiedzić link zamieszczony poniżej.
<br/>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Zarejestruj się lub połącz tekst ze swoim kontem ORCID</a><br/>
<br/>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Więcej o ORCID w {$contextName}</a><br/>
<br/>
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:<br/>
<br/>
{$principalContactSignature}
a year ago admin New string to translate ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
a year ago admin Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 216 1737
Translated 100.0% 6 216 1737
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 5, 2020, 4:07 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year