View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words746
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit Bump version for main branch 3299619
admin authored 4 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
a month ago kamburov Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем [добавете цел и направете разлика между API за членове и обществен API].
Когато кликнете бутон “Упълномощаване” в изскачащия прозорец за ORCID, ще Ви помолим да споделите своя идентификатор чрез процес на упълномощаване извършван чрез: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">регистриране за ORCID идентификатор</a> или, ако Вие имате такъв, чрез <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">влизане във Вашия ORCID профил</a>, а след това предоставяне на нас разрешение да получим Вашия ORCID идентификатор. Ние правим това за да подсигурим, че коректно сте идентифицирани и сигурно сме свързали Вашия ORCID идентификатор.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a>Какво е толкова специалното при влизането. </a> <br>
Това списание ще събира и показва удостоверените идентификатори на автори и съавтори на страницата с профили и статии в OJS.
a month ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем ние и по -широката общност можем да сме сигурни, че сте правилно идентифицирани и свързани с вашата публикация (и). Това ще гарантира, че връзката ви с цялостната ви работа остава с вас през цялата ви кариера .
Когато щракнете върху бутона „Упълномощаване“ в изскачащия прозорец на ORCID, ние ще ви помолим да споделите вашия iD, като използвате удостоверен процес - или като се регистрирате за ORCID iD, или, ако вече имате такъв, като влезете в акаунта си в ORCID, след което ще предоставите ни разрешение да получим вашия ORCID iD. Правим това, за да гарантираме, че сте правилно идентифицирани и се свързвате сигурно с вашия ORCID iD. <br>
Научете повече в <a href="https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/"> Какво е толкова специалното при влизането. </a> <br>
Това списание ще събира и показва удостоверените идентификатори на автори и съавтори на страницата с профили и статии в OJS. В допълнение, метаданните на статиите автоматично ще бъдат прехвърлени към вашия ORCID запис, което ни позволява да ви помогнем да поддържате вашия запис актуален с надеждна информация. Научете повече в <a href="https://info.orcid.org/six-ways-to-make-your-orcid-id-work-for-you/"> Шест начина да накарате вашия ORCID iD да работи за вас ! </a>
a month ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
За да се потвърди, че Вие използвате свой идентификатор и че той е удостоверен, ние показваме икона ORCID iD <img src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16(1).gifwp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" alt="iD icon" width="16" height="16" border="0"> срещу Вашето име на страницата на предложена от Вас статия и във Вашия обществено достъпен профил.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/blog/2013/02/22/how-should-an-orcid-id-be-displayed/">How should an ORCID iD be displayedКак следва да бъде показван ORCID iD.</a>
a month ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем [добавете цел и направете разлика между API за членове и обществен API].
Когато кликнете бутон “Упълномощаване” в изскачащия прозорец за ORCID, ще Ви помолим да споделите своя идентификатор чрез процес на упълномощаване извършван чрез: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">регистриране за ORCID идентификатор</a> или, ако Вие имате такъв, чрез <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">влизане във Вашия ORCID профил</a>, а след това предоставяне на нас разрешение да получим Вашия ORCID идентификатор. Ние правим това за да подсигурим, че коректно сте идентифицирани и сигурно сме свързали Вашия ORCID идентификатор.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a>
a month ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Невалиден секретен ключ на клиента
a month ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Невалиден ID на клиента
a month ago kamburov Suggestion added ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Невалиден ID на клиента
a month ago kamburov Suggestion added ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем [добавете цел и направете разлика между API за членове и обществен API].
Когато кликнете бутон “Упълномощаване” в изскачащия прозорец за ORCID, ще Ви помолим да споделите своя идентификатор чрез процес на упълномощаване извършван чрез: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">регистриране за ORCID идентификатор</a> или, ако Вие имате такъв, чрез <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">влизане във Вашия ORCID профил</a>, а след това предоставяне на нас разрешение да получим Вашия ORCID идентификатор. Ние правим това за да подсигурим, че коректно сте идентифицирани и сигурно сме свързали Вашия ORCID идентификатор.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a>
4 months ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 746 4913
Translated 100.0% 51 746 4913
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 14, 2021, 8:21 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year