View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
96.1% Translate
Words746
99.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6092 Update constant usage c94a662
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
a month ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
2 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
2 months ago amandast Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
Środowisko testoweSandbox członków
2 months ago amandast Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
ŚrodowiskoSandbox testowe
2 months ago amandast New contributor ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
4 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
4 months ago open2source Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
Niniejsze czasopismo zbiera numery ORCID aby można było zidentyfikować Twoje prace w tym czasopiśmie i dodać je do Twojego dorobku spisanego w ORCID ID za pomoca publicznego i kolienckiego API .
Kiedy klikasz przycisk "Autoryzuj" w oknie popup, zostaniesz zapytany o zgodę na użycie Twojego ORCID ID poprzez: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">registering for an ORCID iD</a> lub jeśli już go posiadasz, <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673"> zalogujesz się do swojego konta</a>, dajac nam zezwolenie na pobranie Twojego ORCI ID. Robimy to w celu uzyskania pełnej zgodności Twoich prac ze stanem faktycznym.<br>
Dowiedz się wiecej.<a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing">Co oznacza zalogowanie się do ORCID?</a>.
4 months ago open2source Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
Profile Access ScopeZakres dostępu do profilu
4 months ago open2source Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Polish (pl_PL)
CKlient Secret
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 746 4929
Translated 96.1% 49 740 4891
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 2:50 p.m.
Last author Amanda Stevens

Activity in last 30 days

Activity in last year