View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words746
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6091 Use namespaces fffb196
admin authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/sl_SI/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
a month ago primozs New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
Npaačen 'secret' klienta
a month ago primozs New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
Napačen ID klienta
a month ago None New string to translate ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
a month ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
2 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
2 months ago amandast Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
Javni peskovniksandbox
2 months ago amandast New contributor ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
4 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
4 months ago primozs New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Slovenian (sl_SI)
Ta revija želi vaš ORCID iD zato, da smo mi in ostala šitša skupnost prepričani, da ste pravilno idenificirani in povezani z vašimi objavami. To bo zagotovilo povezavo z vsemi rezultati v vaši celotni karieri.<br>
Ko kliknete gumb “Avtoriziraj” v ORCID oknu, vas bomo prosili, da nam posredujete vaš iD z uporbo overjenega postopka — ali z registriranjem za ORCID iD ali, če ga že imate, s prijavo v vaš ORCID račun ter dovoljenjem za dostop do vašega ORCID iDja. Želimo, da ste prepričani, da ste pravilno identificirani in varno povezani z vašim ORCID iD.<br>
Več na <a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing">What’s so special about signing in.</a><br>
Ta revija bo zbrala in prikazala avtorizirane ORCID iDje avtorjev in soavtorjev na OJS profilu in strani s člankom. Dodatno se bodo metapodatki članka avtomatično prenesli v vaš ORCID zapis, ki bo posodobljen s preverjenimi informacijami. Več na <a href="https://orcid.org/blog/2017/08/10/six-ways-make-your-orcid-id-work-you">Six ways to make your ORCID iD work for you!</a>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 746 4929
Translated 100.0% 51 746 4929
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 12, 2021, 3:21 p.m.
Last author Primož Svetek

Activity in last 30 days

Activity in last year