View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings96
100.0% Translate
Words651
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 35ba05675
yoruyenturk authored 6 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/ca_ES/admin.po
When User Action Detail Object
8 days ago None Resource update PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
8 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
8 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
L'operació: {$filePath} a {$destinationPath} s'ha realitzafet correctament.
8 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Copiar el/s fitxer/arxius de registre d'accés apache passat/s, i filtrant les entrades relacionades amb laquesta instal·lació de,
a
l directori de fitxer'arxius actual, dins del directori UsageStatsPlugin. Heu d'accedire fer-ho amb un usuari/ària amb suficients privilegis per llegir els fitxerarxius de registre apache d'apacheccés.

Aquesta eina només copiarà els fitxerarxius que no es trobin al fitxer d'estats d'ús\n aen els directoris de càrrega d'arxiu usageStats (fase, processament, arxivar iu, rebutjar).

Ús: {$scriptName} path/to/apache/log/file.log
Ús (s'estan processant tots els fitxers aarxius en un directori de fitxer): {$scriptName} path/to/apache/directory
8 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
El vostre sistema està actualitzat.
8 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Hi ha disponible una versió actualitzada disponible.
8 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Publicar les trameses programades per a publicació.
8 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Publicar les trameses programades per a publicació.
8 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Segur que voleu canviar la configuració regional principal del lloc? Els noms d'usuari/ària, que són obligatoris en la configuració regional principal del lloc, es copiaran des de l'actual configuració regional principal en els casos en què no existeixin.
8 months ago jordi New contributor PKP Web Application Library/admin - Catalan (ca_ES)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 96 651 4422
Translated 100.0% 96 651 4422
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 12, 2020, 9:18 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year