View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings96
100.0% Translate
Words651
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 35ba05675
yoruyenturk authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
a week ago None Committed changes PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
8 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)

Twój system jest skonfigurowany, aby wykorzystywać więcej niż jedną metrykę. Statystyki mogą być wyświetlane w wielu kontekstach.
Niektóre konteksty wymagają użycia pojedynczej metryki, np. w celu wyświetlenia listy punktowanej najczęściej wyświetlanych zgłoszeń lub w celu stopniowania list wyników wyszukiwania.
Wybierz jedną z metryk jako domyślną.
8 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
Stwórz źródło uwierzytelniania.
8 days ago open2source New translation PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
O Czasopiśmie
8 days ago open2source New translation PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
Opublikuj zgłoszenia zaplanowane do publikacji
8 days ago open2source New contributor PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
8 days ago None Resource update PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
10 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
10 months ago None Resource update PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
a year ago None New string to translate PKP Web Application Library/admin - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 96 651 4422
Translated 100.0% 96 651 4422
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 26, 2020, 9:52 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year