View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings100
100.0% Translate
Words667
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 70.7% 67.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.5% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Japanese) f2de8693c
bok-pkp authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/sv_SE/admin.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Endast webbplatsadministratörer kan ändra denna inställning.
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Inaktivera roller
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Begränsa massutskick
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Massutskick (e-post)
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Publicera bidrag som är schemalagda för publicering
a month ago mannemark New translation PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Är du säker på att du vill ändra webbplatsens förvalda språk? Användares namn måste finnas i webbplatsens förvalda språk, de kommer kopieras från det nuvarande förvalda språket i de fall de saknas.
a month ago mannemark New contributor PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
2 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
2 months ago None Resource update PKP Web Application Library/admin - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 667 4522
Translated 100.0% 100 667 4522
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 11, 2021, 10:33 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year