View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words428
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.8% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) 5a3558ebd
mduduman authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/api.po
Monolingual base language filelocale/en_US/api.po
Translation file locale/ca_ES/api.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
Aquest terminal no està disponible des del context. S'hi ha d'accedir des de l'espai de noms (namespace) de tot el lloc.
a month ago admin Committed changes PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
El vocabulari {$vocab} no és compatible.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
La configuració regional {$locale} no és compatible.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
El tema actiu, {$themePluginPath}, no està habilitat i podria no instal·lar-se.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
No s'ha pogut carregar l'arxiu a causa d'un error de configuració del servidor. Contacteu amb l'administrador/a de sistemes.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
Els arxius més grans que {$maxSize} no es poden carregar.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
Un o més arxius no es poden carregar.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/api - Catalan (ca_ES)
No s'ha trobat cap arxiu per carregar en aquesta sol·licitud.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 428 2529
Translated 100.0% 38 428 2529
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 17, 2020, 5:23 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year